Cadrele didactice din judeţul Călăraşi vor susţine, în data de 20 aprilie 2017, proba scrisă a examenului de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017.

Un număr de 116 dascăli au trecut de prima etapă care a constat în desfăşurarea a două inspecţii la clasă şi evaluarea portofoliului personal. În cadrul Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) din Călăraşi a fost stabilit centrul de examen, acesta fiind Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”.
Accesul candidaţilor în centrul de examen, la proba scrisă, se va face în intervalul orar 08:00 – 08:45, pe baza actului de identitate valabil (carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate, ori în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate) şi înainte de a fi deschis plicul cu subiecte. Lucrarea scrisă se va desfăşura începând cu ora 10:00, durata de redactare a acesteia fiind de patru ore. Nu este permisă pătrunderea în sala de examen şi păstrarea în băncile sălii de examen al următoarelor obiecte şi materiale: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate. Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate părăsi sala de examen, iar candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine examenul de definitivare în sesiunea 2017. Candidaţii, care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi copiind, primind sau transmiţând soluţii cu privire la subiecte, sunt eliminaţi din examen, încheindu-se un proces verbal în acest sens de către asistenţii supraveghetori sau membrii comisiei de examen. Candidaţii eliminaţi de la proba scrisă pierd dreptul de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ în sesiunea imediat următoare, aceeaşi măsură aplicându-se şi pentru orice altă tentativă de fraudă.
Rezultatele evaluării lucrărilor scrise se vor afişa la centrul de examen şi pe site-ul examenului naţional de definitivat, în data de 25 aprilie 2017, iar contestaţiile se depun la centrul de examen în aceeaşi zi, până la ora 19:00, şi în pe 26 aprilie, în intervalul orar 08:00 – 15:00. Rezultatele finale vor fi afişate în data de 30 aprilie 2017, la centrul de examen.