Proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor vacante/rezervate din judeţul Călăraşi se va desfăşura în data de 11 iulie 2018, în cadrul Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu”.

Candidaţii care nu vor participa la proba scrisă a concursului de titularizare sunt rugaţi să completeze o cerere ce se regăseşte pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi (www.isj-cl.ro) şi să o trimită prin fax la  0242/312.810 sau prin e-mail, la adresa: isjcalarasi@gmail.com.

Referitor la absolvenţii promoţiei 2018, aceştia vor trebui ca în data de 9 iulie 2018 să facă dovada absolvirii studiilor prin adeverinţa eliberată de  unitatea de învăţământ. În aceeaşi zi vor face şi validarea fişelor din aplicaţia „TITULARIZARE 2018”, în intervalul orar 09:00 – 12:00, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi.

Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face începând cu ora 08:00, cel mai târziu până la ora 09:00, pe bază de buletin de identitate sau carte de identitate. După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, timp ce nu poate fi depăşit. Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea, subiectul și semnează de predare.

Candidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2018 – 2019.

În data de 17 iulie 2018 se vor afişa rezultatele. În zilele de 17 şi 18 iulie se vor înregistra contestaţiile la sediul ISJ Călărași (17 iulie 2018, până la ora 21:00, şi 18 iulie 2018, până la ora 15:00). Pe 24 iulie se vor afişa rezultatele definitive. Repartizarea pe posturi se va face în şedinţă publică, la Inspetoratul Şcolar Judeţean Călărași, în data de 25 iulie 2018, pentru candidaţii care au obţinut note peste 7, în limita posturilor publicate pentru angajare pe perioada nedeterminată şi în perioada 22 – 24 august pentru candidaţii care au obţinut note peste 5.