În perioada 9 – 19 iunie 2020, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, la nivelul întregii țări, o serie de acțiuni de control privind modul de respectare a prevederilor legale în ceea ce privește conformitatea, comercializarea şi modul de etichetare al produselor alimentare comercializate sub formă congelată, inclusiv a înghețatei.

Au fost controlaţi 675 de operatori economici, la 495 (73,3%) din ei constatându-se deficienţe.

A fost verificată o cantitate de aproximativ 64 de tone de produse alimentare congelate, din care peste 14,4 tone (22,4%) nu s-au încadrat în prevederile legale privind protecţia consumatorilor.

Ca urmare a abaterilor constatate, în timpul acțiunilor de control, comisarii ANPC au dispus următoarele măsuri: au fost aplicate 620 de sancţiuni contravenţionale din care 279 de avertismente şi 341 de amenzi contravenţionale; în valoare de 1.701.000 de lei, pentru încălcarea reglementărilor în vigoare privind protecţia consumatorilor; a fost oprită definitiv şi retrasă de la comercializare o cantitate de 1,5 tone de produse alimentare congelate, în valoare de  26.166 de lei, reprezentând produse improprii consumului uman; a fost oprită temporar de la comercializare o cantitate de circa 7,5 tone de produse alimentare congelate, în valoare de 80.877 lei, până la remedierea neconformităţilor constatate.

Printre cele mai importante abateri constatate în timpul acțiunilor de control se numără comercializarea produselor alimentare congelate ce prezentau modificări organoleptice; în județele: Ilfov, Vaslui, Bacău, Iași, Brăila, Galați, Cluj, Brașov, Arad, Caraș-Severin, Călărași, Ialomița, Prahova, Teleorman, Gorj și municipiul București.

În 62% din judeţe, s-a constatat comercializarea de produse alimentare congelate aflate în afara datei durabilităţii minimale stabilite de producători, contrar prevederilor legale în vigoare, respectiv în județele: Botoșani, Constanța, Bihor, Brăila, Bistrița-Năsăud, Covasna, Mureș, Caraș-Severin, Timiș, Prahova, Gorj, Vâlcea, Ilfov, Neamț, Galați, Brăila, Mehedinți, Dolj, Călărași și municipiul București

Comercializarea produselor alimentare congelate în ambalaje deteriorate, rupte, care nu asigurau etanşeitatea, în județele: Bacău, Vaslui, Iași, Galați, Cluj, Sibiu, Călărași, Prahova, Teleorman, Mehedinți Olt, Mureș și municipiul București.

11,7% din cantitatea de produse alimentare controlată nu oferea consumatorilor informaţiile obligatorii, pe etichetă, menită să le permită alegerea sortimentului dorit, în județele: Neamț, Bihor, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Teleorman, Vaslui, Iași, Galați, Brăila, Mureș, Sibiu, Timiș, Prahova, Gorj, Covasna, Ilfov, Mehedinți, Bacău, Maramureș, Satu Mare, Arad, Călărași, Vâlcea, Alba, Olt, Brașov și municipiul București.

Abateri de la prevederile Legii nr.363/2007, practici comerciale incorecte, respective comercializarea unor produse ce prezintă informaţii eronate cu privire la natura, compoziţia, proprietățile, modul de fabricație, în județele: Vrancea, Constanța, Brașov, Maramureș, Prahova, Călărași și Teleorman.

Nerespectarea condiţiilor la depozitarea a alimentelor congelate (a temperaturii indicate de producător, lipsa monitorizării temperaturii de depozitare, condiții improprii de depozitare), în județele: Vaslui, Iași, Vrancea, Alba, Brașov, Mureș, Gorj, Bacău, Călărași, Gorj, Olt, Brăila, Tulcea, Galați, Maramureș, Sălaj, Satu Mare, Teleorman, Mehedinți, Constanța, Bacău, Sibiu, Bihor, Neamț, Arad, Giurgiu, Ialomița și municipiul București.

28% dintre operatorii economici controlaţi prezentau abateri privind afişarea prețului, în județele: Suceava, Tulcea, Brăila, Vrancea, Bihor, Galați, Satu Mare, Caraș-Severin, Sibiu, Arad, Prahova, Vâlcea, Olt, Neamț, Hunedoara, Mehedinți, Botoșani, Brașov, Covasna, Argeș, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Teleorman, Gorj, Vaslui,  Iași, Alba, Mureș, Vâlcea, Olt și Dolj.

Alte abateri (lipsa afișării documentelor de identificare ale societății, a autorizațiilor de funcționare, utilizarea unor mijloace de măsură şi control neverificate metrologic/cu verificarea metrologică depășită), în județele: Brăila, Bihor, Mureș, Dolj, Gorj, Botoșani, Iași, Olt, Vaslui, Mureș, Giurgiu, Bistriţa-Năsăud, Satu Mare și Galaţi.

 

Sfaturi pentru consumatorii de produse congelate şi îngheţată

 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor vine cu următoarele sfaturi pentru consumatorii de produse congelate şi îngheţată: „Acordați atenție condițiilor de depozitare impuse de producător, atât în magazinul de comercializare cât și la domiciliu; produsele alimentare congelate trebuie comercializate numai în stare congelată; la decongelare trebuie să prezinte gustul şi mirosul nemodificate, caracteristice sortimentelor respective. Este interzis ca produsele alimentare congelate rapid să se recongeleze, acestea trebuind să se prelucreze imediat ce au fost decongelate. Nu achiziţionaţi produsele la care constataţi existenţa aglomerărilor de produs sub forma unor blocuri sau prezenţa de gheaţă în ambalaj. Acordaţi o atenţie deosebită când cumpărati produsele alimentare congelate asupra modului de prezentare a ambalajului; nu achiziţionaţi produse la care constataţi că ambalajul este murdar, degradat, nu este închis etanş şi nu asigură salubritatea produsului. Acordaţi atenţie deosebită datei durabilităţii minimale; refuzaţi produsele care prezintă data durabilității minimale modificată, depăşită sau pe care nu este înscrisă data durabilităţii minimale. Menţiunile obligatorii ce se înscriu pe etichetele/ambalajele produselor alimentare provenite din alte ţări trebuie să fie redactate în limba română, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi. La cumpărarea produselor alimentare solicitați şi păstraţi bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriți să reclamați calitatea/siguranța unui produs”.