Expert Forum, în parteneriat cu British Council, organizează o nouă ediţie a Şcolii pentru Democraţie în perioada 29 august – 3 septembrie 2017, la Sinaia. Şcoala pentru Democraţie este un program al Expert Forum care îşi propune să creeze un mediu inovator de învăţare pentru profesorii care doresc să descopere instrumente alternative şi eficiente de educare şi implicare activă a tinerilor.
În cadrul ecestei ediţii vor fi selectaţi 25 de profesori care predau cultură civică/educaţie socială, istorie sau alte cursuri legate de aria „Om şi societate” (dar nu exclusiv) la gimnaziu sau liceu, pasionaţi de educaţia pentru democraţie şi metode practice de predare. În cele şase zile de activităţi non-formale şi întâlniri cu experţi se vor aborda prin instrumente alternative de învăţare concepte legate de democraţie, stat de drept şi participare publică. Ulterior, vom sprijini elaborarea şi implementarea unor proiecte civice cu implicarea tinerilor în localităţile de unde provin participanţii.
Şcoala pentru Democraţie include: un seminar de pregătire de şase zile în care se va pune accentul pe metode non-formale de învăţare, sesiuni despre concepte cheie legate de democraţie şi stat de drept, activităţi practice de înţelegere a mecanismelor participative şi a cetăţeniei active, sesiuni de pregătire a unor proiecte civice, implementarea unor proiecte civice în comunităţile de unde provin profesorii, cu sprijin financiar şi tehnic de la Expert Forum şi British Council.
Condiţii pentru candidatură: un CV, o idee de proiect civic (maximum două pagini) care ar putea îmbunătăţi mersul lucrurilor în şcoală sau comunitate; menţionaţi cum tinerii din comunitate ar putea fi implicaţi în acest proces de schimbare; formularul de candidatură (unde se vor încărca şi CV-ul alături de ideea de proiect) disponibil la adresa: www.expertforum.ro/scoalapentrudemocratie/inscriere. Participarea este gratuită. Organizatorii vor acoperi costurile cu materiale de training, mesele şi cazarea în camere duble la Sinaia, precum şi maximum 120 de lei din costul transportului. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 10 iulie 2017, ora 23:59.