Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, în parteneriat cu The Olga Lengyel Institute & The Memorial Library, Fundaţia Precept Ministres şi muzeul Holocaustului din Washington organizează în perioada 16 – 19 iulie, la Lugoj-Surduc, şcoala de vară „Holocaustul din România, între istorie şi memorie”.

Şcoala de vară are drept public ţintă profesori de istorie de la nivelul ciclului liceal, iar programul va include o serie de colocvii susţinute de specialişti, profesori şi cercetători din România şi străinătate. Costurile de cazare, masă şi transport vor fi suportate de organizatori.

Selecţia participanţilor se va realiza pe baza unui CV şi a unei scrisori de motivare în care să se prezinte interesul candidaţilor pentru studierea holocaustului în România şi dacă au mai participat la alte programe legate de istoria Holocaustului. Trimiterea aplicaţiilor se face până la data de 22 iunie 2018 la adresa: office@inshr-ew.ro. Aplicaţiile vor fi evaluate de către o comisie de cercetători ai Instituţiilor Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

„Anul acesta ne-am propus să formăm un grup de 35 de profesori de istorie din ciclul liceal având ca obiectiv aprofundarea temei Holocaustul din România şi deschiderea unei perspective mai largi în privinţa unor aspecte precum discriminarea, antisemitismul cultural, viaţa comunitară a evreilor din România. Programul cuprinde o serie de colocvii susţinute de specialişti, profesori şi cercetători din România şi străinătate, întâlniri cu supravieţuitori şi proiecţii de film. Aplicaţiile vor fi evaluate de către o comisie formată din cercetători ai Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ‘Elie Wiesel’”, se arată într-o informare publicată pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi.