Profesorii de la Școala Gimnazială „Gheorghe Manu” din oraşul Budești, judeţul Călărași, le-au pregătit elevilor o surpriză. Au accesat programul de subvenții din proiectul „Competență, inovare și profesionalism în educație” (CIPE) și au achiziționat sisteme de sunet pe care le vor folosi, când le va permite și vremea, pentru activități de educație non-formală în aer liber.

Fundația Roma Education Fund (REF) Romania anunță lansarea proiectului „Competență, inovare și profesionalism în educație” (CIPE) (cod MySmis 2014: 105682), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020. Proiectul va fi implementat de Fundația REF Romania, alături de Casa Corpului Didactic Sibiu și Casa Corpului Didactic București. Valoarea totală a proiectului este 6.663.554,78 de lei, iar valoarea cofinanțării UE este 5.664.021,57 de lei.
Proiectul CIPE se va desfășura în perioada 30 aprilie 2018 – 29 octombrie 2020 și va implica, prin oferirea de instruire, suport și sprijin didactic, cadrele didactice din zece școli din România de la nivelul regiunilor de dezvoltare Sud Muntenia, Centru și Nord-Est. În total, un număr de 300 de cadre didactice vor fi implicate în programele de formare profesională din cadrul proiectului.
Proiectul „Competență, inovare și profesionalism în educație” vizează îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar (preșcolar, primar și gimnazial) și a managerilor de școli, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate, orientate spre nevoile copiilor/elevilor și ale unei școli incluzive. Un număr de minim 300 de cadre didactice vor participa la activități de formare profesională continuă și activități inovatoare de mentorat didactic și de stimulare/motivare a cadrelor didactice calificate de a rămâne în școlile din cadrul proiectului.
Proiectul CIPE are o abordare integrată, cu dublu impact, care cuprinde atât oportunități de instruire (furnizarea unui pachet de formare profesională pentru consolidarea de competențe transversale specifice, generale și instruiri inovative și nonformale, concretizat prin 11 tipuri de instruiri), cât și asistență și mentorat după instruire (oferită pe tot parcursul proiectului) astfel încât, în școlile țintă, să putem pregăti cadre didactice pentru societatea viitorului și pentru susținerea aspirațiilor copiilor.
Următoarele zece școli de la nivelul celor trei regiuni de dezvoltare vor fi implicate în proiectul „Competență, inovare și profesionalism în educație”: Școala Gimnazială Nr. 1 Gălbinași (judeţul Călărași); Școala Gimnazială „Gheorghe Manu” Budești (judeţul Călărași); Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Ulmeni, structura 2, comuna Ulmeni (judeţul Călărași); Școala Gimnazială Nr. 1 Gostinari (judeţul Giurgiu); Școala Gimnazială Bărbulești (judeţul Ialomița); Școala Gimnazială Bora, structură a Liceului de Arte „Ionel Perlea”, Slobozia (judeţul Ialomița); Școala Gimnazială Deaj, structurile din Deaj, Ceuaș și Hărănglab (judeţul Mureș); Școala Gimnazială „Miron Neagu” Sighișoara (judeţul Mureș); Școala Gimnazială Nr. 4 Apalina municipiul Reghin (judeţul Mureș); Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Podu Iloaiei (judeţul Iași).
Fundația Roma Education Fund Romania, înființată în 2009, este o organizație non-guvernamentală, a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale dintre populația romă și ne-romă și de a acționa ca un catalizator pentru accesul egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.

Profesorii de la Școala Gimnazială „Gheorghe Manu” Budeşti au achiziționat, prin proiectul CIPE, sisteme de sunet pe care le vor folosi pentru activități de educație non-formală