Colegiul Național al Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, întrunit în data de 31 mai 2017, în numele membrilor de sindicat nemulțumiți de prevederile Proiectului Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dar și de nesoluționarea altor probleme, a hotărât consultarea acestora în perioada 6-9 iunie 2017, prin referendum, pentru a-și exprima opțiunea referitoare la declanșarea grevei generale începând cu data de 12 iunie 2017.

Principalele nemulțumiri sunt: Poziționarea salariaților din familia ocupațională „învățământ” în partea inferioară a grilei de salarizare; Neacordarea tranșei de majorare de 20% începând cu data de 1 iulie 2017, conform Programului de guvernare aprobat de Parlamentul României; Inexistența, în Legea bugetului de stat pentru anul 2017, a sumelor necesare plății sentințelor judecătorești, inclusiv a celor care privesc dobânzile penalizatoare; Neadoptarea de către Parlamentul României a inițiativei legislative care privește posibilitatea pensionării cadrelor didactice cu trei ani înainte de împlinirea vârstei standard și fără diminuarea cuantumului pensiei, în condițiile în care alte categorii socio-profesionale se pot pensiona mult mai devreme și, în plus, primesc pensii incomensurabil mai mari decât cadrele didactice; Modul de calcul al drepturilor salariale suplimentare pentru personalul din învățământ.