Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate din judeţul Călăraşi se va desfăşura în data de 11 iulie 2018. Dosarele de concurs se depun la Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi în perioada 20 aprilie – 3 mai 2018 (luni, marți, miercuri și joi, între orele 10:00 – 16:00, iar vineri, între orele 10:00 – 14:00). Cererile pentru înscriere se pot descărca de pe site-ul instituţiei, www.isj-cl.ro.

Cadrele didactice titulare care solicită detaşare la cerere prin concurs specific (concurs de dosare pe bază de punctaj) vor depune dosarele la Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi în perioada menţionată anterior. Profesorii care solicită detaşare pe o discplină care nu se află în decizia de titularizare, dar îndeplinesc condiţiile de studii pentru a preda disciplina respectivă, vor susţine inspecţie specială la clasă, la disciplina pe care vor să se detaşeze. Cererile pentru detaşare se pot descărca tot de pe site-ul ISJ Călăraşi.

Dascălii care solicită continuitate la suplinire pe posturile pe care le-au ocupat şi în anul şcolar în curs, depun dosarele la Inspectoratul Şcolar Judeţean Căălăraşi tot în perioada 20 aprilie – 3 mai 2018. De asemenea, şi aceste cereri pentru continuitate la suplinire se pot descărca de pe site-ul www.isj-cl.ro.

Profesorii care nu doresc să mai participe la concurs în 2018, dar care solicită încadrare în baza notei de la concursurile din anii trecuţi (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 pentru candidaţii cu note peste 7) depun dosare la inspectorat în intervalul 20 aprilie – 3 mai.

Pentru a fi repartizaţi în baza notelor din anii precedenţi, candidaţii respectivi nu trebuie să obţină note sub 5 ulterior anului în care au obţinut nota peste 5 sau 7.

 

Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate

 

Potrivit calendarului concursului pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate, în perioada 10 mai – 29 iunie 2018 se va desfăşura proba scrisă. Până la data de 11 iulie 2018 se vor comunica rezultatele. Pe 17 iulie se vor înregistra contestaţiile la Inspectoratul Şcolar Judeţean şi se vor transmite la centrele de evaluare. În zilele de 17 şi 18 iulie se vor rezolva contestaţiile, iar în intervalul 18 – 23 iulie, se vor comunica rezultatele finale. Pe 24 iulie se vor repartiza candidaţii cu media de minimum 7 pe posturi didatice/ catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia special la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare. La data de 25 iulie 2018 vor fi repartizaţi candidaţii cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au obţinut media de repeartizare minimum 7, ierarhizaţi pe o listă unică în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular. Pe 26 iulie se va reactualiza lista posturilor didactice/catedrelor. În data de 27 iulie 2018 se vor emite şi comunica deciziile de repartizare pe post/catedră.