Institutul Național de Administrație (INA) va lansa, în luna mai a acestui an, Oferta de programe de perfecționare profesională online, cu acces gratuit pentru personalul din administrația publică centrală și locală.

Întrucât misiunea INA constă în profesionalizarea resurselor umane din administrația publică, propunem o ofertă de perfecționare profesională exclusiv online, aducând în atenție teme de actualitate ca: managementul situațiilor de urgență, aplicarea Codului administrativ, comunicarea în situații de criză, gestionarea resurselor umane în regim de telemuncă etc.

Aceste programe se vor desfășura timp de 18 ore (repartizate pe maximum două săptămâni), dintre care șase ore în modul sincron (formatorul și cursanții vor fi simultan online) și 12 ore în modul asincron (formatorul și cursanții vor fi online la momente diferite). În procesul de formare va fi utilizată și componenta de webinar din platforma Moodle (testată anterior la nivelul Institutului Național de Administrație).

Finalizarea programelor se va realiza prin certificate de atestare a competențelor.

Formatorii INA implicați în perfecționare sunt persoane cu experiență și expertiză în domeniu, care vor susține aceste programe cu titlu gratuit. Pentru a dezvolta competențele necesare personalului implicat în acest demers, Institutul Național de Administrație va organiza, în perioada 23 – 30 aprilie 2020, un program de formare formatori online.

Avantajele acestui demers constau în: creșterea adaptabilității administrației publice la prezenta situație de criză, generată de existența pandemiei COVID-19; competențe digitale dobândite de funcționarii publici ca urmare a participării la programele INA; modernizarea administrației publice.

În plus, prin parcurgerea acestor cursuri de formare online, cheltuielile pentru administrația publică vor fi reduse.

Informații actualizate vor fi disponibile pe www.ina.gov.ro.