Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională va fi reluat începând cu data de 6 noiembrie 2019, ora 10:00, dată la care instalatorii validați vor putea să continue înscrierea persoanelor fizice în aplicația informatică. Toate documentele înregistrate cu succes în aplicația informatică, precum și cele înregistrate în registrul instalatorilor care nu au fost încărcate în aplicație până la momentul suspendării accesului în aplicația informatică, sunt acceptate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) ca fiind depuse în termen, în vederea analizării. Persoanele fizice, care nu au depus și nu au înregistrat documentele la instalatorii validați până la data de 10 septembrie 2019, vor avea posibilitatea de a depune la instalatori documentele solicitate, cu condiția ca acestea să fie valabile la data înregistrării în aplicația informatică.

Reamintim că valoarea contractului de finanțare este de 536 de milioane de lei, sumă asigurată din Programul Operațional Regional (POR). Valoarea totală a finanțării acordate pentru acest program se ridică la aproximativ 656 de milioane de lei, AFM asigurând, din Fondul pentru Mediu, sumele necesare pentru regiunea București – Ilfov. Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional. Finanţarea se acordă în proporţie de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanţată de Administrația Fondului pentru Mediu se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Lista instalatorilor validați care au semnat contracte de participare la care se pot înscrie persoanele fizice este disponibilă pe site-ul AFM: https://www.afm.ro/main/programe/sisteme_fotovoltaice/2019/lista_instalatori_contracte_semnate-2019_09_05.pdf. În județul Călărași au fost validați cinci instalatori, patru cu sediul în municipiul Călărași și unul cu sediul social în satul Tonea, comuna Modelu.