Programul „Casa Verde Fotovoltaice” va debuta mâine/O singură firmă din județul Călărași, pe lista instalatorilor validați

Începând cu data de 22 decembrie 2021, ora 10:00, persoanele fizice interesate să se înscrie în programul „Casa Verde Fotovoltaice” se pot adresa instalatorilor validați în vederea înscrierii în program.

Valoarea disponibilă pentru reluarea înscrierilor în cadrul programului „Casa Verde Fotovoltaice” este de 263.700.000 de lei. În plus, pentru a crește șansele utilizării integrale a bugetului alocat, în aplicația informatică, se va perrmite înscrierea în limita a 150% din valoarea alocată fiecărei regiuni.

Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.

Având în vedere interesul major de care se bucură acest program, estimăm că bugetul alocat sesiunii care va fi lansată săptămâna viitoare, va fi epuizat destul de rapid, dar asigurăm solicitanții că fondurile vor fi suplimentate. Pentru anul viitor, vom aloca un buget total de 650 de milioane de lei. Planificăm ca timp de zece luni, începând cu luna ianuarie 2022, programul să se desfășoare lunar cu un buget de 65 de milioane de lei lunar, urmând ca în luna noiembrie, bugetul alocat să aibă o valoare echivalentă cu suma neutilizată din primele zece luni de desfășurare a programului. Astfel, vom putea aproba toți solicitanții care vor dori să participe în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice, a declarat Tánczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Finanţarea se acordă în proporție de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 de lei. Suma finanţată de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

AFM a publicat, pe site-ul instituției, lista instalatorilor validați în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională. Astfel, până în prezent, la nivelul județului Călărași, s-a înscris și a fost validată o singură firmă, este vorba despre Setaco Prevent SRL.

Informații suplimentare

Cheltuieli eligibile în cadrul programului vor fi următoarele: cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; structura de susținere a sistemului; tablou electric curent continuu/curent alternativ; cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice; TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între beneficiarul final şi Autoritate.

Înscrierea solicitantului persoană fizică se va face la unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu Administrația Fondului pentru Mediu, în limita procentului stabilit prin dispoziția președintelui AFM, raportat la sumele alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.

Administrația Fondului pentru Mediu analizează documentele depuse de persoanele fizice la momentul înscrierii și introduse de instalator în aplicația informatică și publică pe site-ul propriu

listele cu persoanele fizice aprobate. Eliminarea obligativității prezentării Avizului tehnic de racordare rămân obligația depunerii certificatului de racordare.

Implementarea proiectului se realizează în termen de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, termen în care trebuie realizată instalația și încheiate formalitățile

privind recepția sistemului de panouri fotovoltaice și obținerea certificatului de racordare.

Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului, a investiţiilor realizate, precum şi a respectării condiţiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către AFM, pe o perioadă de șase ani de la data obţinerii de către beneficiarul final a certificatului de racordare.