Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi a reluat campania de înscriere şi recrutare a voluntarilor care doresc să activeze în cadrul structurilor de intervenţie. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să se alăture pompierilor salvatori sunt următoarele: vârste cuprinse între 16 și 65 de ani; apţi din punct de vedere medical; să nu fi fost condamnaţi pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție; să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor ISU; să nu fie angajaţi în cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență; să nu fie angajaţi/ desfășoare activitatea în cadrul serviciilor voluntare sau private pentru situații de urgență.

 

Înscrieri până la 30 martie

 

Persoana care doreşte să se înscrie în programul de voluntariat va depune până la data de 30 martie 2018 un dosar ce va conține următoarele documente: cerere de înscriere; certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani); copie de pe actul de identitate; aviz psihologic (nu adeverință) care va conține din partea psihologului clinician un profil psihologic cu recomandări la finalul evaluării sau din partea psihologului cu competență în apărare, ordine publică și siguranță națională, cu precizarea apt sau inapt pentru activitățile în cadrul unui serviciu de urgență; act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare – nu există un minim de studii de care persoana care dorește să acceadă la programul de voluntariat trebuie să dispună; adeverinţă medicală cu mențiunea apt pentru efort fizic sau apt pentru muncă; acordul părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Voluntarii vor fi încadraţi pe autospecialele SMURD, alături de pompierii profesionişti

 

În perioada activităţii desfăşurate în cadrul inspectoratului, voluntarii vor dobândi cunoştinţele necesare acordării primului ajutor medical de urgenţă, vor urma cursuri de specializare în cadrul centrelor de formare ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, iar ulterior vor încadra autospecialele SMURD alături de pompierii profesionişti.

De asemenea, voluntarii vor fi implicați în activitățile desfășurate de serviciile profesioniste pentru situații de urgență, astfel: participarea la promovarea campaniilor de conștientizare a populației derulate la nivelul IGSU prin distribuirea de ghiduri și pliante; participarea la activități de instruire și educare preventivă a populației; completarea echipajelor de intervenție la misiunile de asigurare a măsurilor specifice din competență, fără grad ridicat de risc; sprijin în activități de promovare a instituției, pe timpul organizării activităților de tip Porți Deschise sau Sărbătorirea Zilelor Armei.

Perioada de înscriere și depunere a dosarelor este de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00, la sediul Inspectoratului perntru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştribei” al judeţului Călăraşi (adresa: municipiul Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 344). Relații suplimentare se pot obține pe site-ul inspectoratului, www.isucalarasi.ro, facebook: ISU Calarasi sau la numărul de telefon: 0242/311.818, interior 27003.