În a treia zi de la deschiderea sesiunii de înscriere, care a avut loc în data de 28 aprilie 2020, în aplicația programului sunt înregistrate deja peste 37.000 de cereri de înregistrare.

Încă de la început, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) dorește să facă o precizare importantă: numărul total de înregistrări afișat de interfața aplicației nu reprezintă numărul de IMM-uri înscrise. În numărul total de înregistrări se regăsesc și IMM -urile care au înscrieri repetate în aplicație, ca răspuns la clarificările solicitate de operatori. Punerea solicitării în starea clarificări presupune că operatorul a verificat solicitarea și a constatat că sunt necesare corecții sau completări care trebuie aduse de către aplicant. În această situație, solicitarea este retransmisă la beneficiar, însoțită de un mesaj care conține comentariul operatorului, prin care sunt punctate corecțiile care trebuie aduse.

Operatorii FNGCIMM depun eforturi deosebite pentru a prelucra cât mai eficient fiecare cerere înregistrată în aplicație și având în vedere volumul imens de solicitări nou venite, dar și al celor care se reîntorc pentru a fi reanalizate, pentru a avansa cu implementarea programului și a se putea observa un progres în procesul de transmitere către bănci în vederea obținerii finanțărilor este deosebit de important ca IMM-urile aplicante să parcurgă procesul de înscriere o singură dată.

Este foarte bine să se știe că aceste corecții aduse formularului de înscriere sau a Declarației pe propria răspundere de încadrare în categoria IMM trebuie completate de către beneficiari numai în aplicație și nu vor fi transmise prin poștă electronică la adresa imminvest@fngcimm.ro, de pe adresa de e-mail a aplicantului. Această modalitate de a răspunde nu este validă și conformă cu mecanismul de implementare al programului. Deasemenea, subliniem că punerea solicitării în starea clarificări atrage după sine necesitatea reintrării în cont și reluarea înscrierii.

Din cele peste 37.000 de cereri aflate în aplicație sunt în starea de transmis la bancă un număr de 1.685 de solicitări, în starea de cerere clarificări sunt peste 6.100 de solicitări, în diferite stadii de prelucrare sunt 263 de solicitări, iar în starea respins, sunt 13 solicitări, motivul fiind că nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale programului.

Un număr de peste 28.000 de solicitări așteaptă să fie luate în analiză.

Începând cu data de 4 mai 2020, solicitările aprobate vor începe a fi exportate către bănci și vor trece în faza de analiză, conform normelor interne de creditare, în vederea emiterii acordurilor de finanțare.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii invită potențialii beneficiari să consulte Ghidul de completare a cererii online și să vizualizeze modelele de completare a diferitelor tipuri de declarații IMM, înainte să demareze procedura de înscriere. Acestea sunt postate alăturat listei de întrebări frecvente, publicate pe site-ul www.fngcimm.ro și pe pagina de Facebook a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.

Pentru întrebări sau semnalarea eventualelor dificultăți întâmpinate în procesul de înscriere în aplicație, este pus la dispoziție e-mail-ul imminvest@fngcimm.ro.