Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) anunţă demararea în scurt timp a noului program „Noua Casă”, iniţiat de Guvernul României, care va continua în bună măsură spiritul programului „Prima Casă”, dar care aduce noi facilităţi în schema de finanţare – garantare oferită de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice (MFP).

Principalul obiectiv al noului program guvernamental este de a facilita achiziţia de locuinţe adaptate standardelor de locuire moderne, creşterea calităţii spaţiului de locuit şi a spaţiilor comune, precum şi reducerea riscului seismic prin favorizarea achiziţionării de locuinţe noi, consolidate sau reabilitate. Un alt efect direct al programului va fi stimulatarea pieţei construcţiilor şi a tuturor sectoarelor conexe, care contribuie la un stil de viaţă adaptat realităţilor actuale.

Modificările aduse de noul program se referă, în principal, la plafoanele creditelor ce pot fi accesate de către beneficiari pentru achiziţia de locuinţe noi sau asimilate şi alte tipuri de locuinţe, după cum urmează: credit destinat achiziţiei unei locuinţe noi sau asimilate de maximum 140.000 de euro, echivalent în lei compus din finanţarea acordată de instituţia de credit, în valoare de maximum 119.000 de euro, echivalent în lei şi avansul plătit de beneficiar. Finanţarea acordată de instituţia de credit este garantată de către stat, prin MFP, în pondere de maximum 60%, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanţării garantate şi acoperă maximum 85% din preţul de achiziţie al locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei; credit destinat achiziţiei celorlalte categorii de locuinţe de  maximum  70.000 de euro, echivalent în lei compus din finanţarea acordată de instituţia de credit, în valoare de maximum 66.500 de euro, echivalent în lei şi avansul plătit de beneficiar. Finanţarea acordată de instituţia de credit este garantată de către stat, prin MFP, în pondere de maximum 50%, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanţării garantate şi acoperă maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei.

FNGCIMM face precizarea că prin locuinţă nouă se înţelege orice locuinţă, recepţionată la terminarea lucrărilor, cu cel mult cinci ani înainte de data solicitării creditului garantat, precum şi locuinţele supuse unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult cinci ani înainte de data solicitării creditului garantat.

Avansul reprezentat de diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei rezultat din promisiunea bilaterală de vânzare şi finanţarea garantată se plăteşte de către beneficiar, după cum urmează: minimum 15% din preţul de achiziţie al locuinţelor noi şi asimilate; minimum 5% din preţul de achiziţie al celorlalte categorii de locuinţe.

În ceea ce priveşte criteriile de eligibilitate în cadrul programului, acestea au rămas neschimbate, astfel poate avea calitatea de beneficiar al programului orice persoană fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin program, în suprafaţa utilă mai mică de 50 de metri pătraţi; achiziţionează sau construieşte o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile programului; are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul.

Se introduc norme tranzitorii prin care contractele de garantare şi promisiunile de garantare încheiate şi aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să producă efecte în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare la data emiterii lor, precum şi norme tranzitorii referitoare la solicitările de acordare a unei finanţări garantate aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă prin care li se aplică dispoziţiile legale în vigoare la data depunerii lor la finanţator.

Beneficiarii programului pot efectua rambursarea anticipată parţială sau integrală, fără a se percepe comision de rambursare anticipată.