Programul ROMACT este implementat de către Consiliul Europei şi beneficiază de suportul politic oferit prin Alianţa Europeană a Oraşelor şi Regiunilor pentru Incluziunea Romilor, o iniţiativă a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei. Programul ROMACT se derulează în cinci ţări (România, Ungaria, Bulgaria, Slovacia şi Italia). În România, localităţile în care se implementează sunt următoarele: Bucureşti  – Giuleşti Sector 6, Budeşti, Călăraşi, Cumpăna – Constanţa, Botoşani, Valea Seacă – Bacău, Buzău, Târgu Jiu, Toflea – Galaţi, Timişoara, Aiud, Craiova/ Dolj. Toate aceste localităţi au conştientizat nevoia de a avea o comunicare concretă/coerentă şi reală cu membrii comunităţii şi, de aceea, ca urmare a intervenţiei şi a recomandării Consiliului Europei, au alcătuit un Grup de Sprijin Local, cu ajutorul unui facilitator desemnat de Consiliul Europei. Astfel, consilierii local ai municipiului Călăraşi au votat în ultima şedinţă ordinară Planul de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor. Acesta a fost realizat în contextul aplicării Strategiei de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor din România nr. 18/2015, iar la baza elaborării acestuia a stat o atentă studiere a problemelor cu care se confruntă comunităţile de romi. Planul de acţiune a fost pe larg discutat şi ulterior definitivat în conformitate cu obiectivele generale şi indicatorii pentru următoarele domenii prioritare: educaţie, administraţie şi dezvoltare comunitară, sănătate, ocupare, cultură, locuire şi ordine publică. La identificarea soluţiilor pentru îmbunătăţirea situaţiei populaţiei de etnie romă din municipiul Călăraşi a fost aplicată o abordare în sensul evitării acţiunilor de discriminare sau de creare a avantajelor nejustificate în raport cu alte minorităţi naţionale. Prin aprobarea Planului de Acţiune, Consiliul Local Călăraşi  va beneficia de oportunităţile existente de atragere a mijloacelor financiare externe pentru implementarea lui, precum şi să ofere o viziune schimbată asupra problemelor romilor şi identificării de soluţii sustenabile. În cadrul localităţii Călăraşi, facilitatorul Comisiei Europene împreună cu Grupul de Sprijin Local au realizat un Plan local de acţiune care cuprinde propuneri de iniţiative locale care să conducă la îmbunătăţirea situaţiei populaţiei române de etnie romă din municipiu. În funcţie de natura acţiunii şi a obiectivului propus, propunerile vor implica instituţiile de resort, astfel încât să poate fi asigurate resursele financiare, umane etc., care să poată conduce la realizarea propunerilor.

primarie