Românii pot subscrie începând de marți, 1 septembrie, pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației în cadrul Programului „Tezaur”, cu maturități de unu, doi și trei ani. Perioada de subscriere se va încheia în data de 30 septembrie 2020. Aceste emisiuni reprezintă o alternativă de economisire avantajoasă pentru români, având în vedere că veniturile provenind din dobânzi sunt neimpozabile.

Rata dobânzii este de 3,5% – un an, 4% – doi ani, 4,25% – trei ani, fără plafon individual de subscriere.

Titlurile de stat pot fi cumpărate: de la unitățile Trezoreriei Statului în perioada 1 – 30 septembrie 2020; de la unitățile Companiei Naţionale Poșta Română în perioada 1 – 29 septembrie în mediul urban și în perioada 10 – 28 septembrie în mediul rural.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii.

Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate prin depunerea unei cereri doar în perioada de subscriere.

Titlurile de stat sunt în forma dematerializată şi au valoare nominală de 1 leu. Dobânda este plătită la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului „Tezaur” sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans.

În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor, care prezintă documentele legale care le atestă calitatea.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia se publică pe: http://www.mfinante.ro, www.datoriepublica. mfinante.gov.ro, https://www.comunicatii.gov.ro, https://www.posta-romana.ro.