Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ) a lansat în dezbatere publică proiectul de modificare a Legii Educaţiei Naţionale privind dezvoltarea învățământului profesional – dual.

Documentul a fost elaborat de experți din MENCŞ și Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) în urma consultărilor din grupul interministerial care a inclus reprezentanți ai Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, ai Ministerului Finanțelor Publice, ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și reprezentanți ai Cancelariei Primului Ministru. Proiectul înglobează, de asemenea, și feedback-ul mediului de afaceri.

De altfel, concluziile consultărilor din grupul interministerial de lucru au reliefat necesitatea introducerii programelor de formare în sistem dual, asumarea de către operatorii economici a responsabilității pentru pregătirea practică a elevilor, asigurarea prezenței reprezentanților operatorilor economici în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, flexibilizarea duratei programelor de formare profesională, adaptarea curriculumului la nevoile pieței muncii locale și regionale, asumarea costurilor formării în stagiile de practică între operatorul economic şi stat prin deduceri fiscale acordate operatorului economic.

Modificările legislative vor permite reconfigurarea învățământului profesional prin soluțiile identificate și asumate. Formarea profesională în învățământul profesional – dual combină educația primită într-o unitate de învățământ cu învățarea la locul de muncă în cadrul unei companii.

Opiniile şi sugestiile pe tema modificărilor propuse în acest proiect care facilitează dezvoltarea învățământului profesional dual sunt așteptate în perioada 19 – 29 octombrie pe adresa de e-mail: consultare-dual@tvet.ro.