Ieri, 28 septembrie, în municipiul Călăraşi a avut loc o conferinţă de presă, în cadrul căreia a fost lansat proiectul „Elaborarea şi adoptarea unui parteneriat instituţionalizat comun privind managementul riscului asupra proliferării excesive a insectelor care afectează sănătatea publică şi siguranţa în regiunea transfrontalieră România – Bulgaria”.

 Prin acest proiect se doreşte îmbunătăţirea considerabilă a gestionării riscurilor comune în regiunea transfrontalieră prin dezvoltarea unor parteneriate comune instituţionalizate. Partenerii proiectului sunt Asociaţia Municipiilor Dunărene „Dunărea” din Bulgaria şi Fundaţia „Natura Vie” din România.

Se va crea un proces eficient de dezinsecţie

Caracteristicile geografice şi climatice ale regiunii transfrontaliere creează un mediu excelent pentru dezvoltarea şi răspândirea de ţânţari, căpuşe şi alte insecte. Regiunea are locuri abundente cu apă stătătoare, care, în combinaţie cu temperaturile ridicate, duce la înmulţirea ţânţarilor, căpuşelor şi a altor populaţii de insecte în fiecare an. Insectele acţionează ca vectori pentru mulţi viruşi şi paraziţi care provoacă boli, reprezentând riscuri pentru sănătate publică şi veterinară, fiind un focar de boală şi de epidemii. Astfel, acest proiect are ca scop dezvoltarea unei coordonări îmbunătăţite, eficiente, articulate şi restricţionarea populaţiilor de insecte din regiunea transfrontalieră, prin adoptarea unei strategii şi formarea unui parteneriat instituţionalizat comun. Acest lucru va îmbunătăţi gestionarea în comun a riscului în regiunea transfrontalieră, va crea un mecanism şi un proces sigur şi eficient de dezinsecţie. De asemenea, proiectul va contribui la dezvoltarea economică generală a regiunii, sănătatea şi siguranţa cetăţenilor fiind condiţii esenţiale pentru creşterea economică.

Valoarea totală a proiectului: 1.347.194,38 de euro

Valoarea totală a proiectului este de 1.347.194,38 de euro, din care co-finanţarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 1.145.115,22 de euro, co-finanţarea de la bugetele de stat din România şi Bulgaria este de 175.135,27 de euro, iar contribuţia proprie a beneficiarilor are o valoare de 26.943, 89 de euro.

Proiectul va avea ca rezultat formarea unui parteneriat durabil comun bulgar – român instituţionalizat 

Proiectul va avea ca rezultat formarea unui parteneriat durabil comun bulgar – român instituţionalizat, pe baza expertizei şi a progreselor tehnologice, cu angajamente clare din partea instituţiilor competente şi a mecanismului de actualizare şi de îmbunătăţire a politicilor de gestionare a riscurilor.

 Grupuri ţintă ale proiectului

Grupurile ţintă sunt instituţiile şi organizaţiile implicate în prevenirea şi gestionarea riscurilor asociate cu proliferarea excesivă a insectelor, inclusiv autorităţile locale şi regionale din regiunea de frontieră, autorităţile centrale şi diviziunile lor locale şi regionale; reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai întreprinderilor.

Activităţi care se vor desfăşura în cadrul proiectului

În cadrul proiectului se vor desfăşura activităţi precum: efectuarea unui studiu preliminar asupra problemei în regiune şi identificarea zonelor de risc, dar şi a studiului celor mai bune practici pentru controlul comun asupra populaţiilor de insecte; elaborarea a două sondaje privind modul în care este apreciată calitatea managementului riscului comun privind creşterea excesivă a populaţiei de insecte din zona transfrontalieră Ro – Bg; elaborarea unei strategii comune de gestionare a riscurilor; dezvoltarea unui sistem de informaţii geografice pe zonele aflate în pericol; consultări cu părţile interesate şi comunitatea de experţi în cadrul a opt mese rotunde organizate în România şi a şase mese rotunde organizate în Bulgaria; realizarea unei conferinţe finale în Bulgaria, unde instituţiile şi părţile interesate vor constitui un parteneriat comun privind managementul riscului. Proiectul are o durată de 24 de luni. Acesta a demarat pe 3 februarie şi se va finaliza în data de 2 februarie 2018. „Ne-am întâlnit pentru a marca lansarea unui frumos proiect cu finanţare europeană. Ordonatorul de credite este Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră. Vor fi echipe care vor face sondaje pe graniţa româno – bulgară. Insectele vor fi duse la Institutul Cantacuzino din Bucureşti, unde vor fi analizate. Practic, se face o muncă de teren, pe tot ce înseamnă graniţa. Apoi, în baza acestui studiu preliminar, se va face strategia comună, combinându-se informaţiile din România şi Bulgaria. Această strategie pe care o vom gândi împreună cu partenerii bulgari va fi încheiată elaborând un plan de acţiune. Planul de acţiune nu îl vom implementa noi. Îl vom trimite tuturor ONG-urilor, instituţiilor statului, care se ocupă de aşa ceva, cum ar fi ISU, DSP, DSV. Aşadar, noi ne facem datoria de a semnala aceste focare care pot fi nocive oamenilor, animalelor, după care aceste informaţii le vom oferi tuturor celor care trebuie să ia măsurile necesare”, a declarat preşedintele Asociaţiei „Natura Vie”, Gabriel Şebe.

proiect-2