Primăria Municipiului Călărași a anunţat că are în derulare trei proiecte cu finanțare europeană cu o valoare de 3,11 milioane de euro. Cofinanțarea Primăriei Călăraşi este de 2% din sumele eligibile.

La acest moment, Primăria Municipiului Călărași desfăşoară trei proiecte cu finanțare europeană, pe trei Programe, după cum urmează: Programul Operațional Regional 2014-2020 – „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poșta Veche din municipiul Călărași”,

valoare totală a proiectului – 2,52 de milioane inclusiv TVA,
semnarea contractului de finanțare – 29 iunie 2017,
estimarea finalizării lucrărilor din partea antreprenorului – noiembrie 2019; Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 – „Integritate prin proceduri, instruire și prevenire (IPIP)”, valoare totală – 65.000 de euro, semnarea contractului de finanțare – 29 august 2018, prin proiect se urmărește sprijinirea dezvoltării și implementării de mecanisme care să faciliteze punerea în aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și integrităţii (ghiduri, proceduri operaționale, instruirea personalului prin participare la cursuri tematice), măsuri de sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupție reglementate de legislația națională și monitorizate de către Strategia Națională Anticorupție; Programul Interreg V – A România-Bulgaria „Managementul comun al riscului pentru reacții eficiente ale autorităților locale în situații de urgență”

valoare totală – 530.000 de euro, semnarea contractului de finanțare – 14 septembrie 2018, proiectul, implementat în parteneriat cu Municipalitatea Belene din Bulgaria vizează achiziționarea de echipamente pentru situații de urgență: o nacelă, o volă, trei bobcat, o vidanjă, două echipamente pentru deszăpezire.