Consilierii locali ai municipiului Călăraşi au aprobat, în şedinţa ordinară de la finele lunii iulie, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 41.572.000 de lei în vederea finanțării a unor investiții publice de interes local. Din acest împrumut vor fi finanţate mai multe proiecte.

 

Modernizare străzi în cartierul Mircea Vodă, municipiul Călăraşi – lot 2 – HCL 26/25.02.2016

 

Pentru investiţia „Modernizare străzi în cartierul Mircea Vodă, Municipiul Călăraşi – lot 2”, valoarea estimată este de 11.405.000 de lei cu TVA.

Străzile propuse pentru a fi reparate sunt: Ciocârliei, Digului, Luceafărului, Pescăruş, Aleea Canalului, G-ral Constantin Pantazi, Macului, Muşeţelului, Panduri, Prelungirea Luceafărului, Prelungirea Mihai Viteazu, Zăvoiului.

Starea tehnică generală a acestor străzi este necorespunzătoare, circulaţia efectuându-se în condiţii de siguranţă precare. Utilizarea mijloacelor de transport este redusă din cauza noroiului şi a băltirii apelor în perioadele ploioase, de asemenea, în perioadele de secetă, din cauza prafului şi sleaurilor formate în timpul umed, care se întăresc. Toţi aceşti factori periclitează sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii prin limitarea accesului la serviciile sanitare şi sociale existente. Din cauza defecţiunilor părţii carosabile circulaţia se desfăşoară cu un grad de dificultate ridicat, viteza de circulaţie admisă în localităţi de 50 de kilometri pe oră neputând fi atinsă din cauza disconfortului creat. Luând în considerare faptul că zonele urbane din România prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere economic, social şi cultural, este necesară dezvoltarea durabilă a acestora.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 174/28.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării pentru investiţia „Modernizare străzi în cartierul Mircea Vodă, municipiul Călăraşi” au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici. Din această investiţie a fost realizată strada Sulfinei şi sunt în desfăşurare lucrări pe următoarele străzi: Grădiştea, Năvodari, Crângului, Mihai Viteazul şi Dumbravei.

 

Reţea canalizare menajeră şi pluvială în cartierul Măgureni, municipiul Călăraşi – HCL 105/28.06.2018

 

Valoarea investiţiei este de 4.085.000 de lei cu TVA. Amplasamentul pe care se vor realiza lucrările de extindere reţea canalizare menajeră şi pluvială îl reprezintă trama stradală şi trotuarele aferente, situate în intravilanul localităţii, în cartierul Măgureni. Cartierul Măgureni este format din următoarele străzi, pe care sunt amplasate un număr de 334 de gospodării, cu o populaţie de 981 de cetăţeni, după cum urmează: Agricultori, Viilor, Păcii, Dimitrie Bolintineanu, Vasile Conta, Vlad Ţepeş, Petroşani, Într. Petroşani, Lupeni, Rândunelelor, Dimitrie Cantemir, Vasile Lupu, NR. 1, NR. 3.

 

Modernizare străzi în cartierul Măgureni – HCL 6/20.01.2016

 

Valoarea investiţiei este de 6.680.000 de lei cu TVA. Străzile ce fac obiectul prezenţei documentații sunt în număr de 16. În urma măsurătorilor efectuate în teren, lungimea străzilor respective, care se vor moderniza, este de 4305.30 de metri. Străzile care se vor moderniza sunt: Păcii, Petroșani, Lupeni, Dimitrie Cantemir, Rândunelelor, Vasile Lupu, Într. Păcii, Mircea Vodă, Vlad Țepeș, Vasile Conta, Dimitrie Bolintineanu, Costache Negruzzi, Într. Petroșani, Agricultori, Viilor, Prelungirea Vasile Conta.

Dintre aceste 16 străzi, Păcii și Petroșani sunt de categoria III, cu două benzi de circulație, iar restul de 14 sunt de categoria IV, cu o bandă de circulație. În prezent, aceste străzi sunt împietruite cu piatră spartă, mai puțin Păcii, care prezintă un strat asfaltic de uzură deteriorat, care pe unele zone lipsește, fiind așternut peste structură cu dale de beton, care, de asemenea, sunt deteriorate. Nu se realizează scurgerea apelor de pe platforma străzilor, formându-se gropi sau denivelări, ceea ce îngreunează desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale.

Starea tehnică, elementele geometrice din profil longitudinal şi transversal a străzilor nu corespund prescripţiilor actuale, structura rutieră este degradată şi pune în pericol desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a traficului rutier. Din cauza traficului în zonă, se accentuează poluarea aerului prin praf, vibraţii şi zgomot din cauza denivelărilor și a gropilor părţii carosabile, poluarea aerului prin gaze de eşapament.

În plan, străzile sunt în aliniament sau se prezintă sub forma unor aliniamente de lungime mare (medie) racordate cu raze arc de cerc. Raza minimă în plan se întâlnește la strada Lupeni și se datorează situației impuse de condițiile din teren (limita între proprietăți, prezența stâlpilor de rețele electrice).

Aceste străzi sunt următoarele: Vasile Lupu, Dimitrie Bolintineanu, Prel. Păcii, Costache Negruzzi, Mircea Vodă, Într. Petroșani, Vlad Țepeș, Agricultori, Vasile Conta, Viilor, Prel. Vasile Conta, în plan sunt în aliniament.

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei sunt evidente, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie şi în general asupra mediului, influenţând în mod pozitiv nivelul de trai al locuitorilor. Avantajele economice date de reabilitarea străzilor sunt date în special de beneficiile aduse utilizatorilor de drum dar şi de inducerea de beneficii sociale la nivelul populaţiei deservite, prin dezvoltarea generală a zonei, urmare a creşterii gradului de accesibilitate pentru locuitori și celelalte entități angrenate în diferite activități economice, în special agricultură.

 

Amenajare peisagistică şi modernizare b-dul Nicolae Titulescu, între străzile Cornişei şi Locomotivei – HCL 84/26.04.2018

 

Valoarea investiţiei este de 7.130.000 de lei cu TVA. Traseul bulevardului Nicolae Titulescu, cuprins între străzile Cornişei şi Locomotivei, ce urmează a se moderniza, se desfăşoară în totalitate pe domeniul public aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi.

Traficul existent, atât rutier cât şi pietonal, pe acest bulevard întâmpină dificultăţi majore şi riscuri de accidente din cauza degradărilor drumului, a lipsei marcajelor, a lipsei delimitărilor, a lipsei îmbrăcăminţilor moderne, a lipsei parcărilor, a trotuarelor denivelate etc. Din aceste motive, se impune cu necesitate modernizarea bulevardului Nicolae Ttitulescu, din municipiul Călăraşi, astfel încât să se poată desfăşura circulaţia rutieră, atât locală cât şi de tranzit, în condiţii normale, fără riscuri în trafic, pe un bulevard asfaltat ce asigură un confort optim.

Principalele cantităţi de lucrări rezultate în urma executării proiectului sunt: suprafaţa asfaltată – 13.520 de metri pătraţi, suprafaţa trotuare – 8.291 de metri pătraţi, suprafaţa zone verzi – 5.635 de metri pătraţi.

 

Reabilitare şi modernizare strada Griviţa, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi – HCL 107/28.06.2018

 

Valoarea investiţiei este de 10.310.000 de lei cu TVA.

Strada Griviţa, cu o lungime de 2.534 de metri liniari, este situată pe teritoriul administrativ al municipiului Călăraşi, şi deserveşte populaţiei din zonă şi în acelaşi timp face legătura cu străzile laterale colectoare şi drumurile naţionale care au acces în municipiu.

Strada Griviţa reprezintă continuarea Drumului Naţional 3B (Călăraşi – Feteşti), traversând municipiul de la est către centru, având ca punct de început intersecţia cu strada Prelungirea Bucureşti şi punct de sfârşit intersecţia cu bulevardul Cuza Vodă. Pe parcursul traseului se intersectează cu un număr de 32 de străzi principale sau colectoare.

Sectoarele de stradă propuse pentru modernizare au o lăţime variabilă, formată din două benzi de circulaţie, trotuare şi spaţii verzi cu lăţime variabilă, canalizări menajere şi pluviale. Principalele lucrări de executat prin proiect sunt: lungime stradă – de modernizat   – 2.534 de metri liniari; lăţime parte carosabilă – 6,00 – 9,00; suprafaţă sistem rutier flexibil – 26.781 de metri pătraţi.

 

Reţea canalizare pluvială strada Locomotivei – HCL 106/28.06.2018

 

Valoarea investiţiei este de 1.962.000 de lei cu TVA. Amplasarea staţiei de colectare – pompare este propusă a se amplasa pe zona de carosabil, la intersecţia străzilor Dacia şi Locomotivei, unde se estimează o cotă a terenului amenajat de 19,50. Din cauza faptului că panta terenului natural nu este una favorabilă, care să asigure o scurgere gravitaţională către zona în care canalizarea pluvială, ar putea fi preluată, au fost concepute două tronsoane cu scurgere gravitaţională către un punct minim (din punct de vedere al cotei terenului natural) unde se propune amplasarea unei staţii de colectare – pompare.

Tronsonul 1 cuprinde următoarele date: suprafaţa totală de colectare este de 13.607 de metri pătraţi; lungimea totală de reţea cu scurgere gravitaţională este de 971,60 de metri; lungimea conductei pentru racordarea gurilor de scurgere este de 53,65 de metri.

Tronsonul 2 cuprinde următoarele date: suprafaţa totală de colectare este de 3.808 de metri pătraţi; lungimea totală de reţea cu scurgere gravitaţională este de 267,25 metri pătraţi; lungimea conductei pentru racordarea gurilor de scurgere este de 18,30 de metri.

Conducta de refulare de la staţia de colectare – pompare SPP1 se va execută cu ţeava din polietilenă de înaltă densitate PEHD-SDR17, 6-PE80-Pn6, cu diametrul de 250×14,2 de milimetri, lungimea conductei fiind de 314 metri, lungime care este măsurată între cele două puncte (SPP-CP16), lungime care s-a luat în calcul la evaluarea cantităţilor de lucrări pentru partea de conducta montată în subteran.

Staţia de colectare – pompare ape pluviale SPP va fi echipată cu câte două electropompe submersibile cu tocător pentru apele pluviale şi suspensii solide cu regim de funcţionare 1F+1R.

De menţionat că, pentru toate obiectivele de investiţii menţionate anterior, există documentaţii tehnico-economice aprobate, potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Trageri din finanţarea rambursabilă, în următorii trei ani, în suma de 41.572 de mii de lei

 

Se propun astfel, a se efectua trageri din finanţarea rambursabilă, în următorii trei ani, în suma de 41.572 de mii de lei, pentru realizarea  obiectivelor de investiţii. Din împrumutul în valoare de 25.000 de mii de lei contractat la BCR, valoarea utilizată din finanţarea rambursabilă până la data prezentei cereri: 6.111.024,76 de lei, din care: 1.315.778,01 lei în anul 2016, 1.223.224,59 de lei în anul 2017 şi 3.572.022,16 lei în anul 2018.

Datoria publică angajată de Municipiul Călăraşi este cea menţionată mai sus, adică suma de 6.111.024,76 de lei, pentru care se plăteşte lunar dobânda ROBOR 3M(2,83)+ marja fixă de 0,97%, la ora actuală dobânda pe lună fiind în suma de 17,8 mii de lei.

În condiţiile tragerii întregii sume din împrumutul actual de 25.000 de mii de lei, prima rată la rambursare va fi în iunie 2019, în suma de 208,3 mii de lei, iar dobânda (cea mai mare în grafic) în suma de 78,5 mii de lei, rezultând un serviciu al datoriei de 286,8 mii de lei.

Presupunând că, din împrumutul în suma de 41.572 de mii de lei, propus a fi contractat în următorii trei ani, pentru obiectivele de investiţii propuse anterior, ultima tragere s-ar efectua în iunie 2022, prima rată la rambursare din acest credit (rata în suma de 288,2 mii de lei), s-ar aduna cu cea de 208,3 mii de lei a creditului de 25.000 mii de lei şi dobânzile celor două credite, rezultând un serviciu al datoriei în suma de 738,6 mii de lei lunar, iar gradul de îndatorare în anul de vârf ar fi de 10,85%.

Gradul de suportabilitate al acestor rate lunare (credit + dobânda) este nesemnificativ în comparaţie cu realizarea marilor investiţii publice de interes local propuse în listă.

Pe perioada derulării împrumutului bancar, obiectivele de investiţii finanţate din împrumutul bancar pot suporta modificări de sume sau chiar înlocuirea lor, în funcţie de priorităţi , cu aprobarea autorităţilor deliberative şi, ulterior, a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor din cadrul Ministerului  Finanţelor Publice.

Necesitatea şi oportunitatea contractării împrumutului bancar rezulta din asigurarea continuităţii fluxului de plăţi aferente realizării investiţiilor publice de interes local enumerate anterior şi ale căror documentaţii tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local Călăraşi.

Pentru perioada 2014 – 2020 şi în orizontul anului 2030 Municipiul Călăraşi a realizat documente strategice de dezvoltare durabilă care, în baza unor analize a situaţiei existente, a necesităţilor şi a orientărilor pentru perioada următoare, au evidenţiat  nevoia intervenţiilor în toate planurile vieţii economice, sociale, culturale, etc., concretizate în proiecte de investiţii ce vor aduce puls valoare prin intervenţii în infrastructura; acestea sunt proiecte majore care vor schimba în totalitate atât aspectul urban al municipiului cât şi viaţa locuitorilor; beneficiul realizării acestor proiecte pentru oraş este mai mult decât considerabil, vor transforma oraşul, conform viziunii strategice, într-un oraş potrivit pentru locuire şi afaceri, care să reprezinte un mediu atractiv pentru specialişti, în general pentru forţa de muncă, pentru cei din generaţia tânăra care să-şi propună să rămână în oraşul de domiciliu, în scopul dezvoltării profesionale şi sociale.