Proiectele de hotărâre ale Consiliului Judeţean Călăraşi, convocat în şedinţă ordinară, au fost aprobate

În data de 24 noiembrie 2021, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Călarași. Proiectele de hotărâre au fost aprobate în urma dezbaterilor avute. Enumerăm proiectele: Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 37/2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Călăraşi; Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Călărași pentru anul şcolar 2021-2022; Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 61/2021 pentru aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar 2020, în exercițiul bugetar 2021; Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea exonerării de la plata chiriei, pentru Societatea Gigi & Co SRL; Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui teren din domeniul public al Municipiului Călărași și  administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărași în domeniul public al Județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași; Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Călărași, achiziţionate în cadrul proiectului „Managementul riscurilor și protecția împotriva inundațiilor în regiunile transfrontaliere Călărași și Polski Trambesh” Cod e-MS ROGB-137, către Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei” al județului Călărași; Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea  Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași; Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 42/2017 privind aprobarea organizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism şi a Regulamentului de funcţionare a acesteia; Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea  Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Săpunari. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea  Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași; Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Ciocănești, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași; Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii normelor de venit pentru activități independente pentru anul 2022.