Ministerul Educației Naționale și Institutul de Științe ale Educației au lansat în consultare proiectele de programe școlare pentru clasele V-VIII. Conform Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar – planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3593/18.06.2014, proiectele de programe şcolare avizate de comisiile naţionale de specialitate sunt puse, după caz, în dezbaterea specialiştilor şi a practicienilor din domeniu. Ca urmare, procesul de consultare se adresează cadrelor didactice, inspectorilor școlari si altor categorii de specialiști care ar putea oferi un feedback relevant cu privire la proiectele de programe școlare pentru clasele V-VIII.
Calendarul dezvoltării curriculare se prezintă astfel: în perioada 13 – 16 februarie datele colectate în procesul de consultare vor fi prelucrate și transmise către grupurile de lucru; între 16 şi 22 februarie va avea loc integrarea propunerilor și transmiterea către Institutul de Științe ale Educației a proiectelor finale de programe școlare, în intervalul 23 – 28 februarie va avea loc verificarea finală a programelor; iar în perioada 28 februarie – 1 martie, va fi semnat și transmis către Monitorul Oficial ordinul de ministru care va aproba noile programe școlare pentru ciclul gimnazial.
Proiectele de programe şcolare pentru clasele V-VIII, lansate în consultarea specialiştilor, sunt publicate şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi (www.isj-cl.ro), la secţiunea “Ultimele postări”.