„Nicio zi fără poveste” şi „De la joc…la educaţie financiară” sunt două proiecte educaţionale naţionale, desfăşurate şi în grădiniţele din Călăraşi, ce îşi propun să familiarizeze preşcolarii cu lectura, cu cartea, cu valorile literale naţionale şi internaţionale. Miercuri, 7 martie a.c., a avut loc evaluarea intermediară pentru aceste proiecte naţionale, ce se derulează cu succes la nivel judeţean.

 

Miercuri, 7 martie a.c., la Grădiniţa cu Program Normal (GPN) nr. 11 Călăraşi, s-a desfăşurat evaluarea intermediară pentru proiectele naţionale derulate la nivel judeţean, „Nicio zi fără poveste” şi „De la joc la …educaţie financiară”. Astfel, în cadrul proiectului „Nicio zi fără poveste” a avut loc vizitarea expoziţiei de desen şi pictură cu scene din poveşti „În lumea basmelor” , iar în cadrul proiectului „De la joc la …educaţie financiară” a fost organizată o masă rotundă, denumită „Numai ce-i dobândit prin muncă are temeinicie!”. La această activitate au participat profesoara Georgica Olteanu, inspector şcolar pentru educaţie timpurie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, profesoara Vasilica Duţu, din cadrul GPN nr. 11 Călăraşi, profesoara Liliana Gingaşu, inspector pentru minorităţi şi pentru arte în cadrul ISJ Călăraşi, profesoara Corina Ionescu, directoarea adjunctă a Colegiului Naţional „Barbu Ştirbei”, şi Alina Marin, reprezentanta BCR.

Proiectul „Nicio zi fără poveste” îşi propune să familiarizeze copiii cu lectura, cu cartea, cu valorile literare naţionale şi internaţionale.

Instituţia coordonatoare a acestui proiect este Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, iar coordonatoarele proiectului sunt: profesoarele Georgica Olteanu, Vasilica Duţu, Romelia Ivanciu, de la Grădiniţa cu Program Normal nr. 11 Călăraşi, Nicoleta Anghel, de la GPN nr. 1 Lehliu Gară, şi Irina Oprea, de la Grădiniţa cu Program Normal nr. 4 Olteniţa.

De asemenea, scopul proiectului îl consituie şi stimularea interesului şi a dragostei preşcolarilor pentru lectură, precum şi dezvoltarea competenţei de comunicare a acestora.

Grupul ţintă al proiectului este format din 1.056 de copii din 29 de instituţii de învăţământ preşcolar, 60 de cadre didactice, precum şi din părinţii copiilor implicaţi în proiect.

„Vârsta preşcolară este cea mai propice pentru a obişnui copilul cu cărţile, pentru a-i stimula şi dezvolta vocabularul, gândirea, spontaneitatea, imaginaţia şi creativitatea. Este cunoscut faptul că, în zilele noastre, copiii îşi petrec prea mult timp în faţa televizorului şi a calculatorului, iar contactul cu cartea este minim. De aceea, proiectul ‘Nicio zi fără poveste’ îşi propune să apropie copiii de bibliotecă, de locul minunat în care ei pot veni în contact cu cartea, ispitindu-i cu poveşti. ‘Nicio zi fără poveste’ este imboldul pe care proiectul derulat în acest an şcolar la nivelul judeţului Călăraşi îl adresează copiilor, dar şi părinţilor şi cadrelor didactice, deopotrivă, dat fiind faptul că poveştile au fost dintotdeauna o modalitate utilă şi plăcută de a petrece timp de calitate alături de copil şi de a-i transmite un mesaj, de a-l învăţa să descopere şi să se aventureze în lumea minunată a fanteziei. Aşadar, să păşim împreună pe drumul cărţii, în speranţa descifrării tainelor minunatelro poveşti care luminează orice copilărie. Să-i ajutăm pe copii să descopere cartea copilăriei lor, acea carte care le va schimba viaţa şi le va colora visele, care îi va ajuta să îşi găsească rostul şi să înţeleagă cine sunt, cine vor să fie”, a menţionat profesoara Georgica Olteanu, inspector şcolar pentru educaţie timpurie în cadrul ISJ Călăraşi.

 

Proiectul „De la joc…la educaţie financiară” vrea să imprime respectul copiilor faţă de muncă şi faţă de bani

 

 

Proiectul educaţional „De la joc… la educaţie financiară” îşi propune să promoveze conceptul de educaţiei financiară pentru copiii preşcolari, cu activităţi în triada părinţi – copii – educatori şi, de asemenea, să imprime respectul copiilor faţă de muncă şi faţă de bani (Viorica Preda).

Instituţia coordonatoare a proiectului este Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, iar coodonatoarele proiectului sunt: profesoarele Georgica Olteanu, Vasilica Duţu, Romelia Ivanciu, Nicoleta Anghel şi Nicoleta Mărginean, de la Grădiniţa cu Program Prelungi nr. 2 Olteniţa. Scopul proiectului îl reprezintă formarea şi informarea copiilor, cadrelor didactice şi părinţilor cu privire la noţiuni elementare de educaţie financiară, în vederea sprijinirii dezvoltării personale şi, implicit, a dezvoltării comunitare.

Grupul ţintă al proiectului este format din 1.425 de copii din 30 de instituţii de învăţământ preşcolar, 88 de cadre didactice, precum şi părinţii copiilor implicaţi în proiect. Printre rezultatele aşteptate ale proiectului sunt: familiarizarea copiilor cu privire la problematica banilor şi băncilor; formarea în rândul preşcolarilor, părinţilor şi cadrelor didactice a unor competenţe cu privire la gestionarea banilor şi de pregătire în vederea adoptării unor decizii cu consecinţe financiare, precum şi conturarea unei imagini a modului în care banii sunt percepuţi, cheltuiţi, economisiţi în societatea de azi; imprimarea în rândul copiilor a respectului faţă de muncă şi bani, schimbarea mentalităţii şi a comportamentului adulţilor în jurul copiilor privind bunele practici legate de educaţie financiară, dar şi altele.