În data de 20 ianuarie 2017 s-a publicat Ordinul MDRAPFE nr. 97/18.01.2017, prin care se aprobă prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului 2.1.A Microîntreprinderi, până pe 27 aprilie (ora 12:00). Cu această ocazie, a fost modificat Ghidul specific pentru Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” din cadrul Axei prioritare 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, cu mențiunea că singura modificare adusă prezentului ghid vizează termenul de depunere, ce face obiectul Ordinului MDRAPFE nr. 97/18.01.2017.

Axa prioritară 2 se va aplica tuturor regiunilor de dezvoltare ale României, propunând soluții specifice problemelor IMM-urilor, ajustate în funcție de etapa din ciclu de viață în care IMM-ul se găsește (intrare pe piață, dezvoltare intermediară, internaționalizare), dimensiune (micro, mică, mijlocie), piața adresată prin activitatea desfășurată (locală, regională, națională, internațională), cu respectarea criteriului concentrării, în vederea optimizării investițiilor.

România, printre ultimele state membre în ceea ce privește rata de supravieţuire a microîntreprinderilor

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri. Decalajele în dezvoltarea antreprenorială a diferitelor regiuni ale ţării, măsurate prin numărul IMM-urilor, în special al microîntreprinderilor, la mia de locuitori, s-au adâncit în ultimii ani. În România, conform datelor statistice disponibile (2011) existau 18,4 de microîntreprinderi la mia de locuitori, valoare situată sub 50% din media Uniunii Europene. De asemenea, România se află printre ultimele state membre în ceea ce privește rata de supravieţuire a microîntreprinderilor după trei ani de la înfiinţare, respectiv 62,8%, conform Eurostat, în 2011. În acest sens, principalul rezultat preconizat ca urmare a sprijinirii microintreprinderilor îl constituie creşterea masei critice a IMM-urilor. Ordinul și Ghidul consolidat pot fi consultate atât pe website-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională, cât și pe pagina de internet a programului. Tot acolo găsiți o clarificare legată de situațiile financiare pentru proiectele înregistrate în luna ianuarie 2017, pentru care solicitanţii sunt obligaţi să depună situaţiile financiare aferente anului fiscal 2016.