Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” derulează în acest an şcolar proiectul „Anotimpurile poeziei”. Acesta urmăreşte, printre altele, ca elevii să participe la activităţi menite să le îmbunătăţească performanţa şcolară şi socială, depăşindu-şi dificultăţile de comunicare şi adaptare. De asemenea, liceenii îşi vor diversifica experienţele de lectură şi vor avea ocazia să citească opere literare din diverse epoci şi curente, deopotrivă în scop de documentare şi de plăcere.

 

 

Ieri, 6 noiembrie, într-o zi frumoasă de toamnă, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Călăraşi a avut loc prezentarea proiectului „Anotimpurile poeziei”. Acest proiect îşi propune să aducă poezia mai aproape de sufletele liceenilor pentru ca ei să-şi poată descoperi anumite calităţi personale. Elevii care aparţin grupului ţintă sunt din ciclul liceal. Ei sunt la o vârstă caracterizată în mod deosebit de dorinţa de a experimenta diverse situaţii – de viaţă, de învăţare, de explorare a propriei personalităţi, cu scopul mai mult sau mai puţin conştientizat de a-şi descoperi potenţialul de a face, în aceste condiţii, o opţiune serioasă şi bine fundamentată pentru viitor. Toate aceste elemente reprezintă o componentă importantă a evoluţiei lor intelectuale care impune cadrelor didactice căutarea şi implementarea unor maniere noi de realizare a procesului de predare – învăţare, precum şi accesarea unor discipline/arii curriculare noi.

La prezentarea proiectului au participat directoarea adjunctă a liceului, profesoara Nicoleta Belu, profesoarele Maria Deculescu şi Magdalena Ştefan, bibliotecara Mirela Balcangiu, secretara Mihaela Ionescu, precum şi elevii implicaţi în această activitate.

„Succesul acestui demers şcolar depinde în mare măsură de utilizarea optimă a potenţialului personal al fiecărei persoane implicate (cadre didactice şi elevi deopotrivă), iar în cazul tinerilor liceeni de dezvoltarea inteligenţei lor speculative, de perfecţionarea lor de comunicare în limba maternă, conducând la înlăturarea barierelor de înţelegere. În ceea ce priveşte cadrele didactice, membrii catedrei de limba şi literatura română vor beneficia de o diversitate a bazei materiale a cabinetului de română prin îmbogăţirea resurselor de materiale de specialitate, disponibile pentru pregătirea suplimentară a elevilor, prin crearea unor materiale didactice diverse, potrivite pentru fiecare dintre operele propuse în cadrul cercului, orientate spre toate stilurile de învăţare. În acelaşi timp, prin participarea la diverse activităţi din cadrul proiectului (dezbateri, concursuri, ateliere) elevii, cadrele didactice implicate/invitate vor beneficia de un permanent schimb de experienţă, fapt benefic în condiţiile în care perfecţionarea e o nevoie continuă, prea puţin satisfăcută în cadrul sistemului actual de învăţământ. Colectivul de profesori din clasele implicate beneficiază de faptul că elevii îşi dezvoltă abilităţile de comunicare şi pe cele analitice astfel încât, indiferent de materie, elevii să obţină cele mai bune rezultate cu putinţă”, a declarat profesoara Maria Deculescu.

 

 

Proiectul îşi propune „radiografierea” atentă a fiecărui individ din care se compune grupul ţintă de elevi

 

 

Necesitatea implementării proiectului izvorăşte tocmai din maniera în care se desfăşoară procesul educativ în sistemul şcolar actual din România. Decalajul dintre lumea reală în care trăiesc şi se formează elevii noştri şi lumea aparent închisă şi destul de conservatoare a şcolii, precum şi lipsa de comunicare eficientă dintre sistemul de învăţământ şi piaţa muncii a creat adevărate probleme în societatea românească actuală.

Revenind strict pe tărâmul şcolii, corpusul de texte literare analizate la clasă împiedică adesea cadrele didactice să realizeze o abordare personalizată a subiecţilor educaţiei, să dezvăluie elevilor alte modalităţi de realizare a lecturii.

Proiectul de faţă îşi propune „radiografierea” atentă a fiecărui individ din care se compune grupul ţintă de elevi, pregătirea lui pentru o abordare personalizată a relaţiei sale cu cartea şi cu şcoala, cu disciplinele din toate ariile curriculare, cu ceilalţi actori implicaţi în actul educaţiei. În acelaşi timp, se dovedeşte a fi extrem de necesară elaborarea unui pachet de metode şi materiale didactice menite să asigure transferul optim al conţinutului procesului educativ către beneficiarii săi.

„Am considerat dintotdeauna că aşa cum există anotimpuri ale poeziei, există şi vârste ale poeziei. Noi, care suntem de partea cealaltă a catedrei, nu ne dorim decât să vă reamintim lucrurile acelea frumoase care există în voi şi care nu vin deloc în contradicţie cu direcţia în care se dezvoltă lumea astăzi. Sufletul omului nu poate trăi fără aceste culori şi credem cu toţii, cei care ne-am implicat cu toţii în realizarea acestui proiect, că simţul acesta al poeziei, născut în voi, trebuie educat. Ne-am gândit să facem din poezie un fel de aventură frumoasă, să ne apropiem de voi, propunându-vă în fiecare lună, în funcţie de culorile de afară şi de culorile sufletului vostru, câte un poet. Marea provocare a acestui proiect este că nu-şi doreşte să facă critică literară şi atât, ci să creeze nişte corelaţii disciplinare şi interdisciplinare, care să vă ajute să vă întregiţi sufletul şi să percepeţi poezia şi pe alte dimensiuni. Sperăm să participaţi în număr cât mai mare şi să vă descoperiţi pe voi şi prin acest proiect să descoperiţi în voi strunele nebănuite, melodii noi ale sufletului vostru şi sper din tot sufletul să fim parteneri în acest traseu, care că va duce spre un tărâm mult mai frumos faţă de lumea de afară”, a menţionat profesoara Magdalena Ştefan.

Totodată, elevii implicaţi în acest proiect au realizat şi o expoziţie de desen. În cadrul acesteia, fiecare a desenat frunzele ruginii ale toamnei aşa cum a perceput în mintea sa acest anotimp bogat şi plin de culoare.

Coordonatorii proiectului sunt: directorii acestui liceu, profesorii Gheorghe Stoian şi Nicoleta Belu, inspectorul de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, profesoara Eugenia Ioniţă, şi profesoarele Maria Deculescu, Viorica Marin şi Magdalena-Cornelia Ştefan. Totodată, din echipa proiectului mai fac parte şi elevii: Ana-Maria Buzatu (clasa IX-a E), Alina Ela Dan (clasa a IX-a E), Mălina Larisa Burcea (clasa a X-a E), Iulia Maria Călin (clasa X-a E), Ecaterina Dumitraşcu (clasa a XII-a F), precum şi bibliotecara Mirela Balcangiu şi secretara Mihaela Ionescu.