În perioada iunie – decembrie a.c., Colegiul Tehnic „Ștefan Bănulescu” din Călărași a participat, în calitate de partener al Colegiului Tehnic de Alimentaţie şi Turism „Dumitru Moţoc” din Galaţi, la implementarea proiectului POSDRU „Azi elev, mâine antreprenor – o carieră de succes”.

Proiectul „Azi elev, mâine antreprenor – o carieră de succes” s-a derulat la Colegiul Tehnic „Ştefan Bănulescu” din Călăraşi, în intervalul iunie – decembrie 2015 şi a avut ca obiectiv general îmbunătățirea procesului de inserție pe piața muncii a 500 de elevi din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia, prin sprijinirea elevilor în dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor necesare pe o piață a muncii modernă, flexibilă, dinamică. Proiectul a fost în concordanță cu Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 și cu Strategia Europa 2020, promovând un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă și de protecție socială, prin dezvoltarea unui sistem de perfecționare în cadrul firmelor de exercițiu, asigurând creșterea gradului de ocupare pentru absolvenții și viitorii absolvenți de învățământ secundar și creșterea adaptabilității acestora la cerințele primului lor loc de muncă. Valoarea adăugată a proiectului se reflectă în:  realizarea unor activităţi specifice de înfiinţare a firmelor de exerciţiu şi derularea de tranzacţii în cadrul acestora, concretizate prin organizarea şi participarea la Târgul Regional al Firmelor de exerciţiu „Firmă de exerciţiu – Punte către un mediu economic real”; măsuri inovatoare propunând programe de pregătire personalizate prin workshop-uri şi seminarii care se vor finaliza cu obţinerea unui certificat eliberat de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic; creşterea numărului de participanţi la programe de învăţare de tip firmă de exerciţiu în condiţii reale; creşterea numărului de ore de pregatire furnizate grupului ţintă în cadrul firmelor mamă, comparativ cu perioada anterioară; combaterea inegalităţilor de pe piaţa muncii, prin participarea persoanelor cu o situaţie dificilă la programe de învăţare, informare, consiliere şi orientare profesională.

Echipa de management a Colegiului Tehnic „Ștefan Bănulescu” mulțumește Consiliului Local al Municipiului Călărași, respectiv primarului municipiului Călăraşi, Daniel Ștefan Drăgulin, pentru sprijinul acordat în vederea asigurării cofinanțării proiectului.