Ministerul Mediului va organiza astăzi, în municipiul București, un atelier regional în cadrul caravanei pentru promovarea finanțărilor disponibile prin Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, eveniment organizat în sprijinul unităților administrativ-teritoriale din județele Călărași, Giurgiu, Ilfov și Teleorman, UAT-uri potențiale beneficiare ale finanțărilor nerambursabile disponibile în cadrul acestui proiect.

Atelierul organizat în regiunile de dezvoltare București-Ilfov și Sud-Muntenia este parte a caravanei la nivel național, se desfăşoară în toate regiunile de dezvoltare, în perioada 2016-2017, și se adresează tuturor unităților teritorial-administrative din județele regiunii. Atelierul își va desfășura lucrările la data de 14 februarie 2017, începând cu ora 10:30, la Hotel Ibis Palatul Parlamentului, Sala Eminescu A&B, strada Izvor, nr. 82-84. Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” are ca obiectiv reducerea poluării cu nutrienți şi sprijnirea conformării autorităților publice locale cu prevederile Directivei Nitrați. Cea mai importantă componentă a proiectului este reprezentată de finanțarea investițiilor realizate de autoritățile publice locale pentru reducerea poluării cu nitrați a apelor. Începând cu anul 2017, vor fi lansate apeluri de proiecte pentru aceste investiții, care vizează finanțări pentru: infrastructură de management al gunoiului de grajd – platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd, stații de compostare şi peletizare a gunoiului de grajd, instalații de producere a biogazului; sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere de mici dimensiuni şi plantări de perdele de protecție vegetală între terenurile agricole şi cursurile de apă. Ghidul Solicitantului pentru aceste finanțări este disponibil la adresa: goo.gl/oLwzRT şi pe pagina de internet a Ministerului Mediului, la secțiunea Programe de finanţare/Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi. Pentru mai multe informații despre Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, se pot accesa: www.inpcp-campanie.ro; www.blog.inpcp-campanie.ro http://www.facebook.com/CampaniaImpotrivaPoluariiCuNutrienti https://twitter.com/INPCP https://www.youtube.com/channel/UCR5npJjBqO5HTA0G_Lj5Xxw.