Finalizarea documentului de politici educaționale „Repere pentru proiectarea și actualizarea Curriculumului național”; finalizarea Metodologiei privind dezvoltarea Curriculumului la Decizia Școlii (CDȘ), centrată pe dezvoltarea competențelor-cheie; realizarea Raportului de analiză privind nevoile de formare a profesorilor din învățământul primar și gimnazial pentru aplicarea noului Curriculum național, fundamentul celor 17 programe de formare continuă, acreditate; elaborarea a 17 ghiduri metodologice, pentru diferitele discipline de studiu din învățământul primar și gimnazial, conținutul acestora fiind în curs de dezvoltare; formări de formatori și formări de cadre didactice, demarate în forță, astfel încât, la finalul proiectului, 55.000 de cadre didactice din învățământul preuniversitar să fie abilitate curricular; dezvoltarea platformei educaționale CRED, în prezent cu peste 8.000.000 de accesări, în cadrul proceselor de formare, peste 11.000 de conturi de utilizatori și aproximativ 1.200 webinarii organizate, la care au participat peste 7.000 de persoane; derularea selecției naționale a modelelor de bune practici, în învățământul primar și gimnazial, „Creatori de educație”, în cadrul căreia au fost înscrise peste 1.250 de propuneri, dintre care 50 au fost desemnate câștigătoare la faza națională, ediția din anul curent; platforma dedicată acestei inițiative a înregistrat aproximativ 1.400.000 de accesări; efectuarea, în premieră, de către Institutul de Științe ale Educației (ISE) a unei evaluări a competențelor-cheie, la elevii de clasa a IV-a, în anul școlar 2018-2019, toate acestea reprezintă activități și rezultate concrete obținute în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, pe parcursul celor doi ani de la demarare, detaliate în cele ce urmează.

Capacitatea personalului didactic de a aplica în mod adecvat curriculumul centrat pe formarea de competențe reprezintă, la momentul actual, una dintre problemele principale ale sistemului educațional românesc. Învățarea de tip mecanic, orientarea spre achiziția de informație sau notarea ca scop, în sine, nu au făcut, încă, suficient loc implicării copilului în propria învățare, învățării prin descoperire, prin dezvoltarea creativității și a gândirii critice.

Proiectul CRED reprezintă o schimbare majoră de paradigmă față de cele descrise anterior și răspunde în mod concret nevoii cadrelor didactice de a fi expuse unor programe de dezvoltare profesională, care să se așeze în mod coerent și echilibrat alături de alte măsuri de optimizare (dezvoltarea unui document de politici privind Curriculumul național, elaborarea de ghiduri metodologice și de resurse educaționale deschise pentru învățământul primar și gimnazial, crearea unei metodologii de evaluare a competențelor cheie).

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” cod SMIS 2014+:118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc, fiind lansat în anul 2017 și are o durată de implementare de 4 ani. CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015).