În data de 12 aprilie 2021, Consiliul Local al municipiului Călărași s-a întrunit într-o ședință extraordinară pentru a vota proiectul de buget pentru anul acesta și estimările pentru perioada 2022 – 2024. Valoarea totală a acestuia este de 139.941.000 de lei. Principalele amendamente propuse de consilieri au fost pentru includerea anumitor sectoare de drum în planul de buget pentru a fi reparate, împreună cu realizarea unui studiu de trafic pentru lucrările de amploare. De asemenea, municipiul Călărași a primit în cadrul alocării bugetare a Consiliului Județean și suma de 2.200.000 de lei, care s-a adăugat bugetului local.

În proiectul de hotărâre se menționează faptul că, din suma totală, circa 138 de milioane provin din secțiunea de funcționare. Aproximativ 26 de milioane de lei sunt sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului, 589.000 de lei sunt repartizați pentru finanțarea învățământului particular, 63.212 lei provin din cotele defalcate din impozitul pe venit, 211.000 de lei sunt subvenții de la bugetul de stat pentru sănătate, 244.000 de lei sunt subvenții de la bugetul de stat pentru cheltuieli Covid-19. Veniturile proprii sunt de 47.763.000 de lei.

La împărțirea pe capitole, pentru Secțiunea Funcționare a fost alocată suma de 133.533.000 de lei, din care 20 de milioane vor fi cheltuieli de personal. Pentru ordine publică, este alocată suma de șase milioane. Învățământul primește puțin peste nouă milioane de lei. Sănătatea are alocată suma de 1.286.000 de lei. Pentru cultură, recreere și religie, sunt alocate zece milioane de lei – dintre care 500.000 de lei pentru servicii religioase. Secțiunea asigurările și asistența socială are prevăzută suma de 32 de milioane de lei. Pentru locuințe, servicii și dezvoltare publică, este prinsă suma de 19 milioane de lei; protecția mediului are 14 milioane. Transporturile vor beneficia de un buget de 11 milioane, din care opt milioane pentru Serviciul Public Pavaje și Spații Verzi, care va realiza o parte dintre lucrările la infrastructura din municipiu.

Secțiunea de Dezvoltare are prevăzută suma de 6,4 milioane de lei, din care 841.000 de lei la capitolul autorități publice și acțiuni externe; pentru ordine publică și siguranță națională, 20.000 de lei; învățământ – 827.000 de lei; cultură, recreere și religie – 1,3 milioane; asigurări și asistență socială – 24.000 de lei; locuințe, servicii și dezvoltare publică – 1.287.000 de lei; protecția mediului – 307.000 de lei; transporturi – 1.772.000 de lei.