Proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Corp nou DS+P+5E în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Pompei Samarian Călăraşi” a fost adoptat de Guvernul României.

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României a adoptat prezenta hotărâre. Astfel, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Corp nou DS+P+5E în incinta Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași”, situat în municipiul Călărași, strada Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr. 2 – 4, județul Călărași, realizat prin Compania Naţională de Investiţii  (CNI) S.A., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local al unității administrativ-teritoriale județul Călărași, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

MDRAP, prin CNI, răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.