Senatorul PNL Răducu George Filipescu a depus un proiect de lege prin care propune ca funcţionarilor publici să nu li se mai suspende de drept raportul de serviciu în situaţia trimiterii în judecată pentru săvârşirea unor fapte de corupţie, infracţiuni cu intenţie sau infracţiuni contra umanităţii. În cadrul unei conferinţe de presă, Filipescu a declarat că membrii Partidului Naţional Liberal nu vor susţine acest proiect pe motiv că nu este momentul politic oportun. Cu toate acestea, se pare că reprezentanţii PSD vor susţine această modificare legislativă.

 

“Constituția României prevede la art.16 că nimeni nu este mai presus de lege și că toţi cetăţenii sunt egali în faţă legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi descriminări. Deci, conform acestui articol, toți cetățenii care își desfășoară activitatea în cadrul unei instituții publice, indiferent dacă au calitatea de funcționar public, înalt funcționar public, personal contractual, ori ales local, trebuie să beneficieze de tratament egal în fața legii și a autorităților publice. În realitate, însă, nu se întâmplă așa. Și să vă explic de ce. În cazul în care într-o instituție publică (primărie, consiliu județean, minister etc.) se constată o faptă pentru care sunt trimiși în judecată un funcționar public, un angajat contractual, un consilier local sau județean, primarul sau viceprimarul, singurul căruia i se suspendă contractul de muncă este funcționarul public. Restul își desfășoară activitatea la locul de muncă până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești prin care li se stabilește vinovăția. De ce această discriminare? De ce singurul care nu beneficiază de prezumția de nevinovăție este funcționarul public? Pentru că în aceiași speță se aplică prevederi legale diferite. Funcționarului public i se aplică prevederile Statutului funcționarilor publici, personalului contractual prevederile Codului Muncii, iar consilierilor locali/județeni, primarilor, viceprimarilor prevederile Legii aleșilor locali. Vi se pare corect un astfel de tratament discriminatoriu? Mie, nu! Și de aceea am demarat o inițiativă legislativă pentru punerea în concordanță a art. 94 alin. 1 lit.m din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici cu prevederile Codului Muncii, cu cele ale Legii nr. 393/2004 și cele ale Legii nr. 215/2001. Adică suspendarea contractului de muncă și în cazul funcționarului public doar în baza existenței unei hotărâri judecătorești.
Un func
ționar public este un om ca oricare altul. Are familie, are copii. Inițiativa mea legislativă are menirea de a înlătura un abuz. Abuzul de a priva un funcționar public de posibilitatea de a-și întreține familia pe durata derulării procesului în care este implicat, la finalul căruia poate fi declarat de către instanță nevinovat”, a postat senatorul Filipescu.