Foto: ziarmm.ro

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

Principalele modificări propuse prin proiect sunt: schimbarea denumirii serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple în serviciile publice comunitare de pașapoarte; actualizarea atribuțiilor și competențelor Direcției Generale de Pașapoarte și ale serviciilor publice comunitare de pașapoarte, în acord cu legislația în vigoare în materia eliberării pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare; completarea atribuțiilor DGP cu responsabilități în materia stabilirii și actualizării elementelor de securitate cuprinse în pașapoartele simple electronice și pașapoartele simple temporare, cu consultarea Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A., în acord cu reglementările europene și internaționale în materie.

Textul proiectului de act normativ este afişat şi poate fi consultat pe pagina de internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al Ministerul Afacerilor Interne, din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de zece zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro.