Consilierii județeni au aprobat în ședința ordinară din data de 21 februarie, aprobarea Acordului de parteneriat, constituit ca Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, între Județul Călărași, Asociația Română pentru Transparență/Transparency International România, Asociația Pro Democrația și Societatea Academică din România, privind implementarea Activităţii 5 a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice locale de a furniza servicii în baza principiilor de etică, transparenţă şi integritate”, cod Proiect: SIPOCA 452/MySMIS nr. 118879. Consiliul Județean Călărași implementează în perioada 12 iulie 2018 – 11 mai 2019 proiectul „Îmbunătățirea capacității administrației publice locale de a furniza servicii în baza principiilor de etică, transparență și integritate”, Cod SIPOCA 452/MySMIS nr. 118879.

Proiectul este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, în cadrul apelului POCA/125/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Cererea de proiecte CP 1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

 

Peste 390.000 de lei, valoarea proiectului

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 397.889 de lei, din care 85 % reprezintă finanțarea din Fondul Social European, 13% este asigurată de la bugetul de stat, iar  contribuția/cofinanțarea beneficiarului – Consiliul Județean Călărași, este în cuantum de 7.957,78 de lei, reprezentând 2% din valoarea totală a proiectului, conform Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 185 din 28 septembrie 2017 aprobarea participării Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, la depunerea proiectului „Îmbunătățirea capacității administrației publice locale de a furniza servicii în baza principiilor de etică, transparență și integritate” şi a cofinanţării acestuia, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

 

Obiectivul general: Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Județului Călărași

 

Obiectivul general îl reprezintă creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Județului Călărași, prin intermediul unor activități care vizează identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție, realizarea de mecanisme și proceduri anticorupție și aplicarea unitară a acestora, realizarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului propriu.

În cererea de finanțare a proiectului, în cadrul Activității  5 – Elaborarea și implementarea unui mecanism de cooperare cu societatea civilă, precum și cu alte autorități/institutii publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție, respectiv a Subactivității 5.1 înființarea unui Grup de Acțiune pentru Prevenirea și Combaterea Corupției, este prevăzută înființarea unui Grup de Acțiune pentru Prevenirea și Combaterea Corupției, care să aiba în componență reprezentanți ai Consiliului Județean Călărași, 2 persoane șefi/coordonatori direcții/servicii din cadrul instituției și nu în ultimul rând reprezentanții a celor 3 ONG-uri care derulează activități în domeniul de interes al proiectului.