Consilierii judeţeni au aprobat documentaţia şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivului de investiții „Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi – Silistra”. Astfel, s-a aprobat documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi – Silistra” – Faza întocmire Studiu de Fezabilitate, în valoarea totală de 15.513.093, 73 de lei, la care se adaugă T.V.A., din care C + M este în valoare de 10.746.886,98 de lei, la care se adaugă T.V.A.. Amplasamentul obiectivului de investiţie este şoseaua Chiciu DN 3B – imobilul compus din suprafaţa de 19.465 de metri pătraţi teren intravilan neproductiv situat în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, cuprins între braţul Borcea şi pădurea adiacentă DN 3, având număr cadastral nedefinitiv: 29953. Lucrările propuse în cadrul proiectului sunt următoarele: apărare de mal stâng al braţului Borcea; clădire gară fluvială cu dimensiunea de 8,60 x 41,00 metri; amenajări exterioare (reţele de alimentare cu apă potabilă şi canalizare menajeră, instalaţii electrice, alee pietonală, ponton şi pasarelă de acces, ambarcaţiune şi balize). Durata estimată de realizare a investiției este de 36 de luni.

Proiectul „Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi – Silistra”,  a fost selectat pentru etapa a II-a, etapa de depunere a Cererii de Finanţare.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăţi navigabilitatea pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi – Silistra prin asigurarea unor condiţii de siguranţă a oamenilor. Acest proiect face parte dintr-un plan mare de dezvoltare a infrastructurii şi turismului în zona Călăraşi. Implementarea proiectului are ca rezultat pe de o parte implementarea intervenţiilor de sistematizare pe terenul existent, protecţia peisajului din zona şi pe de altă parte îmbunătăţirea infrastructurii de pe ambele maluri ale fluviului Dunărea, în scopul de a menţine navigabilitatea pe braţul secundar al Dunării, mai ales în timpul verii, când apa scade, dar şi pe timp de iarnă.

Pentru semnalizarea şenalului navigabil se vor instala balize pe 5 kilometri pe căile navigabile interioare pe Borcea – braţul secundar al Dunării. De asemenea vor fi create două staţii fluviale, una pentru fiecare parte a Dunării şi se vor achiziţiona două ambarcaţiuni de dimensiuni medii „autobuze fluviale” pentru transportul pasagerilor. Aceste căi navigabile îmbunătăţite vor contribui la indicatorii de realizare a axei prioritare 1 – o regiune bine conectată prin îmbunătăţirea a aproximativ 11 kilometri din lungimea totală (12 kilometri) a căilor navigabile interioare.