La începutul acestei luni, a fost admis, după verificarea administrativă și a eligibilității, proiectul Consiliului Județean Călărași pentru creșterea eficienței energetice la Corpurile A, B, C și D ale Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian Călărași. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii medicale prin creșterea eficienţei energetice la corpurile anterior menționate prin punerea la dispoziția populației a unei infrastructurii moderne și prietenoase cu mediul înconjurător, prin utilizarea surselor regenerabile de energie și creșterea eficienței energetice.

Proiectul este depus în cadrul POR/97/3/1/, asistența financiară nerambursabilă solicitată fiind în valoare de 6.456.362,19 lei.