Proiectul „Restart – educație prin programe de a doua șansă în Inima Bărăganului” a ajuns la Săruleşti

Săptămâna trecută, coordonatorii „Restart – educație prin programe de a doua șansă în Inima Bărăganului” au fost prezenţi la Săruleşti pentru a prezenta proiectul.

„Cu entuziasm am făcut prezentarea proiectului ‘Restart – educație prin programe de a doua șansă în Inima Bărăganului’ în fața unor oameni dornici să învețe, cu gândul la o viață mai bună, cu gândul la noi oportunități. Alături de doamna director Nicoleta Stancu, în calitate de coordonator local 3 al proiectului, au mai fost prezenți reprezentanți ai Consiliului Local și cadrele didactice implicate în proiect. Mulțumim doamnei inspector Mari-Elena Belciu pentru prezența în calitate de expert campanie de promovare în proiectul POCU/665/6/23/136156”, a transmis echipa de proiect.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Călăraşi, implementează proiectul „Restart –  educaţie prin programe de a doua şansă în Inima Bărăganului” – POCU/665/6/23/136156, proiect cu finanţare nerambursabilă.  Obiectivele general sunt realizarea unor seturi de acţiuni ce participă la îndeplinirea obiectivelor specifice ale programului „Măsuri de educaţie de tip a doua şansă”, creşterea numărului de tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu au finalizat educaţia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaţie şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională şi îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive.

Acţiunile constau în activităţi de îmbunătăţire a competenţelor pentru un număr de 516 persoane aparţinând personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi a personalului de sprijin şi didactic auxiliar, derulate secvenţial pe o perioadă de 30 de luni, derularea unei campanii de promovare a programului de tip „A doua şansă” pe o perioadă de 33 de luni, derularea pe o perioadă de 33 de luni a unui program de consiliere şi orientare profesională cu un număr de 600 de persoane implicate în programul de tip „A doua şansă”, activităţi extracurriculare de îmbunătăţire a competenţelor pentru un număr de 150 de tineri şi adulţi, derularea pe o perioadă de 33 de luni a unui program de tip „A doua şansă” pentru un număr de 600 de tineri şi adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie, precum şi acordarea de sprijin în scopul susţinerii participării acestora în cadrul programului.