Consilierii judeţeni au aprobat Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării județului Călărași la proiectul START – O viaţă de calitate în siguranţă”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați a lansat pe 25 noiembrie 2014, alături de partenerul său Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, proiectul „START – O viață de calitate în siguranță!”. Acest proiect este finanțat prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”. Proiectul „START – O viață de calitate în siguranță!” își propune o abordare sistemică, integrată, privind dezvoltarea unor mecanisme, măsuri, proceduri și instrumente aplicabile la nivel național care să genereze beneficii pe termen lung pentru persoanele care se află în situații de risc privind violența domestică sau traficul de persoane. Obiectivul general al proiectului  este acela de a dezvolta măsuri integrate de abordare sistemică națională pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a traficului de persoane. Regiunile de intervenție ale proiectului acoperă întreg teritoriul țării (București-Ilfov, Sud-Muntenia, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Vest, Oltenița Vest) și se adresează unui număr de 11.050 de persoane încadrate în următoarele categorii: 1.000 femei; 5.050 alte persoane din grupuri vulnerabile, din care: 4.000 victime ale violenței domestice; 1.000 copii în situații de risc; 50 victime ale traficului de persoane; 4.000 experți din cadrul structurilor publice care au responsabilități în prevenirea și combaterea violenței domestice și a traficului de persoane și/sau interacționează cu victime; 500 manageri; 500 persoane din cadrul autorităților publice locale și centrale. Prin proiectul „START – o viață de calitate în siguranță!” vor fi inițiate demersuri concrete de sprijinire a autorităților cu responsabilități în domeniu, dar și a întregii societăți în eforturile de combatere și prevenire a acestor grave fenomene sociale, propunând o abordarea din perspectiva legislației europene în domeniu, și anume din perspectiva egalității de șanse și de gen. În cadrul proiectului se acordă o atenție deosebită selecționării și pregătirii resursei umane care să se implice motivat și profesionist în acest domeniu. Un nou program de instruire în domeniul ocupațional „Expert în Egalitate de Șanse” va fi autorizat și implementat. Ulterior, participanții la cursurile de formare, în calitatea lor de experți, vor deveni promotori ai principiului egalității de șanse și al egalității de gen în instituții publice și private. În proiectul START, unii dintre experții în egalitate de șanse vor face parte din Echipe Judeţene de Intervenţie, ce vor fi înființate în toate județele, inclusiv în Călăraşi și în București, cu un rol activ în combaterea și prevenirea violenței domestice și a traficului de persoane. Consiliul Județean Călărași va sprijini din punct de vedere tehnic și logistic desfăşurarea acestui proiect. Acţiunile vor viza: participarea la recrutarea și selectarea membrilor comisiilor de monitorizare; îndrumarea persoanelor care pot constitui grup țintă pentru proiect către echipele județene și comisiile de monitorizare, în vederea acordării de sprijin specializat.proiect