Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi informează că începând cu data de 1 iulie 2018, valoarea punctului de pensie a crescut de la 1.000 de lei la 1.100 de lei. De asemenea, tot de la 1 iulie,  cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii, respectiv 880 de lei. Nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, începând cu data de 1 iulie 2018, este de 640 de lei. (G.Ş)