Ieri, 21 iunie, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Călărași, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poşta Veche din municipiul Călărași”. Proiectul a fost depus spre evaluare în luna iulie a anului trecut și beneficiază de finanțare din Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, Operațiunea/Obiectiv specific 5.1 “Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale”. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 2,57 milioane de euro din care Municipiul Călărași va asigura o cofinanțare de 2%. Activităţile propuse în proiect privind realizarea investiţiei vor pune în valoare obiectivul de patrimoniu Poşta Veche pentru a contribui la creșterea competitivității arealului în care este localizată aceasta, dovadă a identității culturale locale. Întocmirea studiilor şi a documentaţiei tehnice s-a realizat de către un colectiv de specialiști autorizați de Ministerul Culturii (arhitecți, ingineri proiectanți de rezistență, de instalații, topometriști, geotehnicieni, economiști). “Este primul contract cu finanțare europeană pe care îl semnăm pe actualul Program Operațional Regional, după o evaluare a proiectului de aproape un an. Este, așadar, un prim pas pe care noi, echipa din conducerea Primăriei Călărași, îl facem în ceea ce privește angajamentele pe care ni le-am luat de a atrage cât mai mulți bani europeni în municipiul Călărași”, a declarat primar Daniel Ștefan Drăgulin.

 Clădirea a fost construită în timpul domniei regelui Carol I

Clădirea a fost construită în timpul domniei regelui Carol I. Acolo a funcționat ca poștă până în anul 1950, când a devenit Tribunal, apoi Casa Căsătoriilor. După 1989 a funcţionat ca sediu al unor firme private, ca sediu al unor partide politice, ca locuinţă socială, fiind ulterior abandonată (1997), moment din care a început să se degradeze. Cu toate acestea, pentru locuitorii oraşului Călăraşi, a fost recunoscută în continuare şi este numită chiar şi astăzi, după funcţiunea pe care a avut-o la origine. Se numară printre puţinele clădiri de poştă construite în România, înainte de 1900 şi ramase în picioare până în zilele noastre. În prezent, clădirea este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice, în grupa valorica B. Face parte din UTR1 conform Planului Urbanistic General Călăraşi şi din ZC3 (zona de protecţie a monumentelor) conform Planului Urbanistic Zonal din septembrie 2009. În ultimii ani au existat atât iniţiative de restaurare în vederea reutilizării edificiului, cât şi iniţiative de demolare. Parcela actuala a Poştei Vechi are o suprafaţă de 482 de metri pătraţi şi o formă dreptunghiulară, apropiată de pătrat, fiind doar un fragment din parcela iniţială.