Examenul naţional de definitivat 2017 în învăţământul preuniversitar se desfăşoară după noi reguli. La proba scrisă, candidaţii nu vor mai avea subiecte de pedagogie. De asemenea, pot susţine examenul şi cei care s-au înscris, dar au contractul de muncă suspendat sau le-a încetat, condiţia fiind să aibă vechimea minimă prevăzută de metodologie.

Potrivit calendarului examenului naţional de definitivare, proba scrisă se va desfăşura în data de 20 aprilie 2017. Nota minimă de promovare a examenului a rămas 8 (opt). Promovarea sesiunii nu va fi condiţionată doar de nota obţinută la proba scrisă, aşa cum se proceda înainte, ci vor conta şi notele obţinute în cadrul inspecţiilor şcolare, dar şi nota de la portofoliul cadrului didactic. Proba scrisă va fi precedată de o etapă eliminatorie, constând din două inspecţii de specialitate la clasă şi, în plus faţă de sesiunile anterioare, de evaluarea portofoliului profesional personal. Pentru a putea susţine proba scrisă, pe lângă condiţiile privind vechimea efectivă de predare şi calificativul „Bine” sau „Foarte bine”, trebuie îndeplinită şi următoarea condiţie: media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi a evaluării portofoliului să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective.
Există noutăţi şi în ceea ce priveşte subiectele de la proba scrisă, astfel că dispar itemii de metodologie care puneau în dificultate candidaţii şi se păstrează doar cei din specialitatea disciplinei şi din metodică. Prin acest mod se speră ca procentul de promovabiliate să fie mai ridicat.
O altă noutate este aceea că pot participa la acest concurs şi dascălii care au contractele de muncă încetate sau cărora le-a încetat contractul. Există situaţii de cadre didactice care în prezent nu mai predau deorece postul pe care au activat a revenit titularului pe post. Dacă îndeplinesc condiţiile de vechime, de minimum un an la catedră şi s-au înscris pentru sesiunea din acest an, atunci pot să continue demersurile pentru susţinerea examenului.
Profesorii care vor să dea examenul de definitivat, trebuie să susţină inspecţiile la clasă până pe 31martie.
Conform calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2016 – 2017, rezultatele se vor afişa pe 25 aprilie, în zilele de 25 şi 26 aprilie se vor înregistra contestaţiile şi se vor transmite la centrele de evaluare, în intervalul 26 – 29 aprilie, acestea vor fi soluţionate, iar în data de 30 aprilie 2017 se vor afişa rezultatele finale.