Repartizările locuinţelor sociale făcute de Consiliul Local Călăraşi nu respectă amendamentul aprobat pentru acelaşi proiect. Astfel, consilierii locali au aprobat vineri, 4 decembrie a.c., Proiectul de hotărâre nr. 212/4.12.2015 privind repartizarea locuinţelor sociale persoanelor îndreptăţite în anul 2013, în aplicarea sentinţei civile nr. 551 din 16.06.2015 pronunţată în dosarul nr. 218/116/2014 de către Tribunalul Călăraşi. Pentru acest proiect de hotărâre au fost adoptate şi două amendamente, primul referindu-se la suprafaţa locuinţelor repartizate în funcţie de numărul membrilor familiilor, iar cel de-al doilea se referă la situaţia în care dacă beneficiarul primeşte o locuinţă ce coincide ca număr de camere cu ce avea înainte, acesta nu se mută. La o simplă confruntare a celor două liste de repartizare din 2013 şi 2015, se poate observa că cel de-al doilea amendament este încălcat, întrucât persoane, care aveau garsoniere înaine, la noua repartizare au primit tot garsoniere. Vlad Valentina, Negrilă Apostoaie, Buzoianu Ana Rebeica, Coman Nicolae, Coman Constantin Alina, Antohe Tudoriţa, Anghel Iulian Ion şi Botez Daniela au primit tot garsonieră la repartizarea de vineri, 4 decembrie a.c., însă la altă adresă. De exemplu, sunt persoane care vor fi mutate, în acelaşi bloc, de la etajul 1 la etajul 4. Oare, consilierii locali nu ştiu ce au votat?

Instanţa a obligat Consiliul Local să facă o nouă repartizare, cu respectarea criteriilor, de această dată.

 Repartizarea locuinţelor sociale din blocurile C13 şi C14 a fost refăcută de Consiliul Local al Municipiului Călăraşi după ce instanţa a dispus anularea HCL nr.186/25.09.2013 şi Anexei nr.1 ce face parte integrantă din această hotărâre, privind repartizarea locuinţelor sociale pentru anul 2013, adoptate de pârâtul Consiliul Local al Municipiului Călăraşi, precum şi a actelor preparatorii întocmite de Comisia de analiză a dosarelor pentru repartizarea locuinţelor sociale. De asemenea, în decizia instanţei se mai precizează că: “Obligă pârâtul Consiliul Local al municipiului Călăraşi să reia procedura de analizare a celor 66 de dosare privind repartizarea locuinţelor sociale, urmând ca la întocmirea listei de repartizare a locuinţelor sociale să fie respectate interdicţiile prevăzute de art. 48 din Legea nr.114/1996, dispoziţiile art. 42 din aceeaşi lege privind venitul net lunar pe membru de familie, dispoziţiile art. 43 din aceeaşi lege, privind categoriile de persoane îndreptăţite la repartizarea unei locuinţe sociale în ordinea prevăzută de lege, urmând ca în cadrul fiecărei categorii de persoane îndreptăţite, să fie avute în vedere criteriile reglementate de art. 21 din HG nr.1275/2000. Obligă pârâtul Consiliul Local al municipiului Călăraşi să emită în 10 zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri o nouă hotărâre de repartizare a locuinţelor sociale, constatând că reclamantul îndeplineşte condiţiile legale pentru repartizarea unei locuinţe cu 2 sau 3 camere. Obligă pârâtul Consiliul Local al municipiului Călăraşi către reclamantul Roşca Gheorghiţă la plata sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli de judecată”.

Familii cu doi sau trei copii, mutate la garsonieră

 Aprobarea acestui proiect de hotărâre a stârnit un val de nemulţumire în rândul locatarilor din blocurile C13 şi C14, care s-au văzut puşi în situaţia de a-şi părăsi locuinţele. Există familii cu doi sau trei copii puse în situaţia de a se muta de la apartament la garsonieră. De exemplu, familia lui Stăncescu Cezar Andrei are cinci membri care se vor muta dintr-un apartament cu patru camere la garsonieră. La fel, Dobre Mioara, are o familie cu doi copii şi se va muta dintr-un apartament cu trei camere în garsonieră. Gherorghe Petrică Gabriel şi Tunaru Adrian au familii cu patru membri şi îşi vor părăsi apartamentele pentru a se muta în garsoniere. Din lista de repartizare au dispărut cinci chiriaşi care aveau semnate contracte de şedere temporară. Aceştia vor fi evacuaţi din locuinţe în luna martie a anului viitor, întrucât în perioada de iarnă nu se fac evacuări, conform legislaţiei în vigoare. Tot atunci, chiriaşii de la C13 şi C14 se vor muta în noile locuinţe repartizate.

Contestaţiile se depun după transmiterea Proiectului de hotărâre la Prefectură

 Conform informaţiilor transmise de către reprezentanţii Primăriei Municipiului Călăraşi, cotestaţiile pot fi depuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001. În termen de cinci zile, Proiectul de hotărâre va fi trimis către Prefectură, apoi în termen de 30 de zile pot fi depuse eventualele contestaţii.

contestatii