Săptămâna trecută, la inițiativa Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, s-­au desfășurat online întâlniri de lucru realizate în scopul elaborării portofoliului de proiecte strategice pentru perioada de programare 2021­ – 2027. Sesiunile au fost organizate la intervale orare succesive și au reunit reprezentanți ai consiliilor județene și ai municipiilor reședință de județ ale căror demersuri sunt susținute constant de ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – ­2020. Cu această ocazie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a subliniat că este nevoie de un efort susținut, al ADR și al autorităților publice în același timp pentru a depăși în condiții optime actuala conjunctură caracterizată printr­-o afectare a ritmului de implementare a proiectelor, de reorganizarea resurselor financiare ca urmare a măsurilor luate pentru combaterea efectelor pandemiei declanșate de Covid-­19 și, nu în ultimul rând, de necesitatea pregătirii judicioase a viitorului exercițiu financiar de care depin de dezvoltarea regională.

„Noul program operațional, publicat într‐o primă variantă atât pe site‐ul Ministerului Fondurilor Europene, cât și al Agenției, în vederea obținerii acordului de mediu, concentrează contribuția actorilor relevanți  pentru dezvoltarea regiunii noastre, și acești actori impor tanți sunt reprezentați, în esență, de administrațiile pu blice. Până la apariția formei finale, lansăm invitația de a ne fi transmise eventuale propuneri de îmbunătățire, astfel încât să facem față cu succes viitoarelor provocări, iar Programul să producă beneficiile pe care toți ni le dorim”, a declarat directorul ADR Sud Muntenia.

Întâlnirile de lucru au fost organizate în contextul publicării Ordonanței de Urgență nr. 88, din data 27 mai 2020, privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021 ­- 2027. Astfel, cu ajutorul fondurilor asigurate la nivel regional prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014­-2020, autoritățile publice, și nu numai, pot pregăti documentația tehnico-­economică pentru proiecte strate ­gice privind regenerarea și mobilitatea urbană, parcurile urbane, centrele istorice, specializarea inteligentă, infrastructura de turism și, nu în ultimul rând, infrastruc tura rutieră județeană pentru a crește calitatea vieții comunităților locale. Proiectele strategice reprezintă o categorie de proiecte cu impact major asupra dezvoltării regionale, iar pregătirea și elaborarea documentației tehnico-­economice necesită o perioadă de aproximativ doi ani, fapt ce produce efecte asupra ritmului de implementare al viitorului Program, și, implicit, asupra ratei de absorbție a fondurilor europene necesare investițiilor din diferite domenii. Prin urmare, au fost analizate prioritățile la care aceste tipuri de proiecte trebuie să răspundă, condițiile pe care trebuie să le respecte, precum și etapele ce trebuie parcurse pentru elaborarea și finanțarea documentației aferente.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia coordonează procesul de planificare a viitorului exercițiu financiar, desfășurând în acest scop o serie de acțiuni de informare cu privire la măsurile adoptate la nivel european și național în acest sens, precum și de corelare a documentelor strategice la contextul regiunii noastre. Portofoliul de proiecte este o anexă a Planului de dezvoltare al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021­ – 2027, principalul document strategic de planificare și programare elaborat la nivelul regiunii, de asemenea, disponibil spre consultare pe site­-ul ADR.