Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, având în vedere: adresa Direcției de Sănătate Publică din Călărași nr. 7871/2020 privind incidența cumulativă a cazurilor de Covid-19 la nivelul localităților pe ultimele 14 zile, la nivelul județului Călărași; dezbaterile din cadrul reuniunii CJSU din data de 10 octombrie 2020; dispozițiile art. 6 pct. 4 și ale art. 9 pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19; prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare; prevederile H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc; în temeiul art. 10 alin. 3 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcţionarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004, a hotărât ca, începând cu data de 11 octombrie 2020, să se închide activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum aî produselor alimentare și/ sau băuturilor alcoolice și nealcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor din localitățile Fundeni și Perișoru, județul Călărași. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum doi metri între mese și participarea a maximum şase persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară prevăzute de legislația în vigoare.

Începând cu data de 11 octombrie 2020 se închide activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc din localitățile Fundeni și Perișoru, județul Călărași.

Comitetele Locale pentru Situații de Urgență Fundeni și Perișoru vor dispune măsuri în vederea punerii în aplicare a prevederilor hotărârii.

Direcția de Sănătate Publică a județului Călărași, structurile Ministerului Afacerilor Interne din  judeţul Călărași,  Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași și Comitetele Locale pentru Situații de Urgenţă Fundeni și Perișoru, vor verifica respectarea măsurilor stabilite de această decizie.