Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Călărași, având în vedere: adresa Direcției de Sănătate Publică din Călărași nr. 7748/2020 privind incidența cumulativă a cazurilor de COVID-19 la nivelul localităților pe ultimele 14 zile în județul Călărași; dezbaterile din cadrul reuniunii CJSU din data de 30 septembrie 2020; dispozițiile art. 6 pct. 4 și ale art. 9, pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare; prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; în temeiul art. 10 alin. (3) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004, hotărăşte că, începând cu data de 1 octombrie 2020, se închide activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor din localitățile Fundulea și Chirnogi, județul Călărași; prepararea, comercializarea și consumul produse lor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum doi metri între mese și participarea a maximum şase persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară prevăzute de legislația în vigoare; începând cu data de 1 octombrie 2020 se închide activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, din localitățile Fundulea și Chirnogi, județul Călărași.

De asemenea, Comitetul Judeţean pentru Situații de Urgență Călărași, având în vedere: adresa Direcției de Sănătate Publică din Călărași nr.7853/2020 privind incidența cumulativă a cazurilor de COVID-19 la nivelul localităților pe ultimele 14 zile în județul Călărași; dispozițiile art. 6 pct. 4 și ale art. 9, pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 47/2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice; prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare; prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; în temeiul art. 10 alin. (3) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004, hotărăşte că, începând cu data de 7 octombrie 2020, se închide activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor din localitatea Ștefan cel Mare, județul Călărași; prepararea, comercializarea și consumul produse lor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum doi metri între mese și participarea a maximum şase persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară prevăzute de legisîația în vigoare; începând cu data de 7 octombrie 2020 se închide activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, din localitatea Ștefan cel Mare, județul Călărași.