Comitetul de Monitorizare a Programului Interreg V-A România – Bulgaria a aprobat Raportul Anual de Implementare aferent anului 2019, care a fost trimis spre aprobare Comisiei Europene, document ce prezintă stadiul programului și cele mai importante realizări.

În 2019, s-au finalizat 45% dintre proiecte și au fost atrase fonduri europene de peste 63 de milioane de euro (sume cheltuite și rambursate de către Comisia Europeană).

Proiectele implementate au înregistrat rezultate importante în domeniile finanțate prin program, după cum urmează:

Turism: Au fost create 34 de produse/servicii turistice noi, integrate transfrontalier, produse ce promovează 142 de rute turistice din România şi Bulgaria, studii și strategii de dezvoltare a turismului, aplicații mobile și website-uri;

Mediu: 27,059 de hectare au obţinut o conservare mai bună prin finanţarea obţinută în cadrul Programului. Patru situri Natura 2000 au beneficiat de sprijin pentru o mai bună conservare prin planuri de management comun, iar alte şapte situri Natura 2000 și arii protejate au fost clasificate și studiate. Totodată, au fost create un portal pentru raporatea eventualelor accidente https://incolab.gnm.ro, și o aplicație pentru telefoane mobile „Incolab” disponibilă pe Google Play.

Managementul riscului: au fost achiziţionate echipamente specifice pentru intervenții în situații de urgență pentru autoritățile cu responsabilități în domeniu din Byala (Bulgaria) și Grădinari și Malu (România), au fost dezvoltate studii privind indicatorii de impact pentru investiții mari de infrastructură și definirea metodologiilor de evaluare a managementului riscului

Piața muncii: au fost create 162 de inițiative pentru activarea mobilității forței de muncă, cum ar fi, chestionare, studii și strategii pentru școli vocaționale, agricultură bio, studenți, turism, asistență socială pentru persoane cu dizabilități, pentru minorități etc., instruiri (18.474 de participanți), un ghid pentru lucrători transforntalieri, un dicționar în română, engleză și bulgară cu termeni specifici în domeniul construcțiilor, site-uri web cu joburi disponibile în zona de graniță și alte informații cu caracter interactiv despre piața muncii. O agenție dedicată mobilității forței de muncă în zona de graniță, care are sedii  și personal specializat în Ruse (Bulgaria) și Slatina (România), oferă servicii privind mobilitatea forței de muncă, atât angajaților cât și angajatorilor, inclusiv on-line.

Administrație publică: 62 de mecanisme transfrontaliere au fost create cu scopul de a crește capacitatea de cooperare, cum ar fi, parteneriate de cooperare în domeniul energiei regenerabile, dezvoltare teritorială, politici educaționale în școlile publice, turism și eco-turism, dezvolarea de site-uri web cu informații publice. Autoritățile publice au fost dotate cu echipamente specifice, necesare pentru creșterea calității serviciilor publice oferite cetățenilor

Transport: 61 de kilometri de drum au fost modernizați, iar pentru 175.70 de kilometri de drumuri au fost inițiate procedurile de achiziție publică.