Comisia Europeană solicită României să combată exploatarea forestieră ilegală și să protejeze mai bine pădurile aflate pe siturile Natura 2000 de pe teritoriul său (aviz motivat). De asemenea, CE solicită României și Spaniei să ia măsurile necesare pentru a-și proteja și a-și gestiona rețelele Natura 2000 (scrisoare de punere în întârziere). Totodată, Comisia Europeană solicită României să pună în aplicare integral normele UE privind autorizațiile pentru instalațiile industriale (aviz motivat).

 

CE solicită României să combată exploatarea forestieră ilegală și să protejeze mai bine pădurile aflate pe siturile Natura 2000 de pe teritoriul său

 

Comisia Europeană îndeamnă insistent România să pună în aplicare în mod corespunzător Regulamentul UE privind lemnul (Regulamentul (UE) nr. 995/2010), care interzice producerea și introducerea pe piața UE a produselor obținute din bușteni recoltați în mod ilegal. Autoritățile naționale nu au fost în măsură să verifice efectiv operatorii și să aplice sancțiuni corespunzătoare. Inconsecvențele din legislația națională nu permit autorităților române să verifice cantități mari de lemn recoltat ilegal. În plus, CE a constatat că autoritățile române gestionează pădurile, inclusiv prin autorizarea exploatării forestiere, fără a evalua în prealabil impactul asupra habitatelor protejate, după cum se prevede în Directiva privind habitatele și în Directiva privind evaluarea strategică de mediu. De asemenea, există deficiențe în ceea ce privește accesul publicului la informațiile privind mediul din planurile de gestionare a pădurilor. Comisia a constatat, de asemenea, că unele habitate forestiere protejate au dispărut din cadrul siturilor protejate Natura 2000, ceea ce reprezintă o încălcare a Directivei privind habitatele și a Directivei privind păsările. După ce a analizat în detaliu argumentele prezentate de România în urma unei scrisori de punere în întârziere trimise în februarie 2020, Comisia Europeană a ajuns la concluzia că problemele de la fața locului nu au fost soluționate. Prin urmare, CE emite în prezent un aviz motivat. Dacă România nu ia măsuri în termen de o lună, Comisia Europeană poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în legătură cu acest caz.

 

CE solicită României și Spaniei să ia măsurile necesare pentru a-și proteja și a-și gestiona rețelele Natura 2000

 

Comisia Europeană solicită României și Spaniei să ia măsuri pentru a-și proteja și a-și gestiona rețelele Natura 2000, respectând astfel obligațiile care le revin în temeiul Directivei privind habitatele (Directiva 92/43/CEE a Consiliului). În temeiul acestei directive, statele membre au obligația de a propune situri UE de importanță comunitară (SIC), care să fie apoi adăugate pe listele biogeografice ale UE. În termen de șase ani de la includerea pe listă, statele membre trebuie să stabilească obiective și măsuri de conservare pentru a menține sau a readuce speciile și habitatele protejate la un stadiu corespunzător de conservare, desemnând respectivele SIC drept arii speciale de conservare (ASC). Aceste cerințe sunt esențiale pentru protecția biodiversității în întreaga Uniune Europeană. România nu a desemnat până în prezent arii speciale de conservare și nu a stabilit, în general și în mod sistematic, obiective și măsuri de conservare detaliate specifice fiecărui sit. În cazul Spaniei, CE solicită finalizarea desemnării ca arii speciale de conservare (ASC) a tuturor siturilor de importanță comunitară (SIC) din regiunile alpine, atlantice și mediteraneene, precum și adoptarea de obiective și măsuri de conservare detaliate specifice fiecărui sit pentru o parte a acestor arii speciale de conservare pentru care nu s-au stabilit încă astfel de obiective și măsuri. Termenul-limită pentru finalizarea acestor etape în cazul a 1 278 de situri din regiunile alpine, atlantice și mediteraneene din Spania a expirat de mult. Prin urmare, Comisia Europeană a emis o scrisoare de punere în întârziere în 2015. Până în prezent, Spania nu a desemnat încă drept arii speciale de conservare 345 de situri, adică peste un sfert din cele 1 278 de situri de interes comunitar. În plus, CE este de părere că, în 12 comunități autonome și la nivel central, a existat o practică generală și persistentă de a nu stabili obiective de conservare suficient de detaliate și cuantificate și nici măsurile de conservare necesare. Prin urmare, Comisia Europeană a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere României, acordându-i un termen de trei luni pentru a remedia situația, și o scrisoare suplimentară de punere în întârziere Spaniei, care are, la rândul său, două luni la dispoziție pentru a remedia situația. În caz contrar, CE poate decide să trimită un aviz motivat.

 

Comisia Europeană solicită României să pună în aplicare integral normele UE privind autorizațiile pentru instalațiile industriale

 

CE solicită României să îmbunătățească punerea în aplicare, pe teritoriul său, a normelor Uniunii Europene privind autorizațiile pentru instalațiile industriale. România permite instalațiilor industriale să funcționeze fără autorizațiile necesare care stabilesc condițiile de funcționare în conformitate cu legislația UE. Activitățile industriale au un impact semnificativ asupra mediului în care se desfășoară. Directiva 2010/75/CE privind emisiile industriale are ca scop să prevină și să reducă emisiile industriale nocive de pe teritoriul Uniunii Europene, promovând în același timp utilizarea unor tehnici care reduc emisiile poluante și care sunt eficiente din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor. Deși s-au înregistrat unele progrese după trimiterea de către CE a unei scrisori de punere în întârziere, trei instalații continuă să funcționeze fără să respecte cerințele din directivă. În plus, două instalații mari de ardere care au făcut inițial parte din planul național de tranziție al României, dar care au fost de atunci retrase, nu respectă valorile-limită de emisii aplicabile pentru dioxidul de sulf, oxidul de azot și praf. Prin urmare, Comisia Europeană trimite în prezent un aviz motivat. România are la dispoziție trei luni pentru a adopta și a comunica toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea deplină și corectă a directivei; în caz contrar, CE poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest caz.