Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va planta circa 20 milioane de puieți forestieri în campania de împăduriri de primăvară, în cursul căreia vor fi regenerate 9.130 de hectare de fond forestier, din care 6.015 prin regenerări naturale și 3.115 hectare prin regenerări artificiale, adică lucrări de împăduriri.
În același timp, vor fi efectuate lucrări de completări pe 1.439 de hectare fond forestier și lucrări de refacere a plantațiilor afectate de calamități pe alte 132 de hectare.
Cele mai mari suprafețe regenerate natural vor fi în județele Suceava, cu 785 de hectare de fond forestier, Caraș – Severin, 622 de hectare, Maramureș, 413 hectare, și Neamț, cu 409 hectare. Suprafețele cele mai mari care vor fi regenerate prin lucrări de împăduriri se află în județele Suceava, unde vor fi împădurite 1.058 de hectare, Maramureș, cu 236 de hectare, urmate de Cluj, cu 219 hectare, Sibiu, 156 de hectare, Neamț, 154 de hectare, și Mureș, 151 de hectare.
Datorită condițiilor meteorologice favorabile, lucrările de regenerare a pădurilor au demarat deja la mai multe direcții silvice din cadrul Romsilva.
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va regenera în cursul anului 2021, în campaniile de împăduriri de primăvară și toamnă, 12.670 de hectare, din care 8.037 de hectare prin regenerări naturale și 4.633 de hectare prin lucrări de împăduriri.
Lucrările de regenerare a fondului forestier proprietatea publică a statului din acest an vor fi făcute în urma unei investiții de 199,2 milioane de lei.
În ultimii cinci ani, Romsilva a regenerat 75.401 hectare fond forestier de stat, 48.163 de hectare prin regenerări naturale și 27.238 de hectare prin lucrări de împăduriri, fiind plantați în acest interval 151,66 de milioane de puieți forestieri, cu o investiție totală de 665,6 milioane de lei.
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,13 milioane de hectare de păduri proprietatea publică a statului, circa 48% din pădurile țării, și asigură servicii silvice pentru circa un milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate.