Consilierii locali au aprobat documentaţia tehnico-economică  pentru investiția „Canalizare pluvială strada Năvodari, tronson: Prelungirea Luceafărului – strada Victoriei, municipiul Călăraşi”. Valoarea investiţiei este de 872.102,91 de lei cu TVA, din care C+M este de 741.173,54 de lei cu TVA.

Amplasamentul pe care se realizează lucrările de extindere a reţelei de canalizare reprezintă trama stradală aferentă străzii Năvodari, situată în intravilanul localităţii, în cartierul rezidenţial Mircea Vodă Sud, format din imobile de locuit cu regim de înălţime P+2, situat în partea de sud-vest a oraşului.

Se propune realizarea unui colector de canalizare pluvială din PVC KG SN4 pe strada Năvodari, în lungime de 1.125 de metri, format din trei tronsoane, unul de 265 de metri de diametrul de 315 milimetri şi grosimea de 7,7 milimetri, care să înceapă din intersecţia cu Prelungirea Luceafarului până la intersecţia cu strada Digului, cel de-al doilea tronson în lungime de 515 metri, cu diametrul de 400 de milimetri şi grosimea de 9,8 milimetri din strada Digului până la strada Ciocârliei şi ultimul tronson în lungime de 345 de metri de diametru de 500 de milimetri şi grosimea de 12,3 milimetri de la strada Ciocârliei la strada Victoriei.

De asemenea, se vor executa 21 de cămine de vizitare în care se vor face racordurile celor 45 de guri de scurgere din PVC KG SN 4 de 160×4 milimetri, SDR 41 în lungime totală de 185 de metri.  Scopul acestor investiţii se înscrie în Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Călăraşi, în a cărei priorităţi şi obiective se află: ridicarea standardului de viaţă şi asigurarea sănătăţii oamenilor care au activitate sau locuiesc în zonă; crearea de noi locuri de muncă; îmbunătăţirea calităţii mediului; asigurarea unei structuri adecvate de alimentare cu apa potabilă şi de colectare a apelor reziduale şi pluviale.

Serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare joacă un rol decisiv în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi protecţiei mediului, ţinând cont de importanţa lor pentru economie şi pentru producerea de alte bunuri şi servicii, eficienţa şi calitatea acestora constituie un factor de competitivitate şi de cea mai mare coeziune, în special datorită faptului că permit atragerea investiţiilor în regiuni mai puţin favorizate.