Elena SOLOMON

radiovocescampi@yahoo.com

În data de 19 octombrie 2019, s-a confirmat prezența virusului pestei porcine africane (PPA) la porcii din exploatația comercială deținută de SC Agrouniversal Ulmeni SRL, din localitatea Ulmeni, județul Călărași. Exploatația de porci este o fermă comercială de creștere și îngrășare, în care sunt deținute până la 5.000 de capete de porci. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Călărași, prin serviciile de specialitate, a intervenit în regim de urgență de la data când s-a suspicionat boala pe cazurile notificate de administratorul complexului de porci și în baza rezultatului privind diagnosticul pestei porcine africane, fiind recoltate probe sub control oficial, cu rezultat pozitiv pentru pestă porcină africană. Până la confirmarea bolii,  exploatația a fost plasată sub supraveghere oficială și au fost aplicate măsuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor și a mijloacelor de transport.

În data de 19 octombrie 2019, Centrul Local de Combatere a Bolilor Județean Călărași s-a reunit în ședință extraordinară și, în urma dezbaterilor, prin majoritate de voturi, a fost aprobat, prin Hotărâre a Instituției Prefectului – Județul Călărași, planul de măsuri de combatere a PPA în exploatația de suine administrată de SC Agrouniversal Ulmeni SRL.

Controlul și combaterea bolii, inclusiv măsura de ucidere și ecarisare prin metoda alternativă de îngropare, vor fi zilnic efectuate sub supraveghere sanitară veterinară oficială, cu aplicarea întocmai a măsurilor stabilite prin planul de combatere a bolii și a prevederilor manualului operațional de intervenție în pesta porcină africană. DSVSA Călărași ține să informeze populația sub aspectul măsurii de ecarisare prin îngropare că aceasta este o metodă admisă de legislația în vigoare în caz de epizootii și în baza acordului prin studiul hidrogeologic realizat de instituțiile abilitate, în scopul aplicării cât mai rapide a măsurilor de combatere a bolilor, măsura prevăzută de art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 2016.

Pesta porcină africană este o epizootie de mare difuzibilitate, care afectează doar porcul domestic și mistretul. PPA nu se transmite la om, însă omul poate fi un vector indirect al transmiterii bolii, acest virus având impact social și economic.

Până la stingerea oficială a bolii pe teritoriul localităților: Ulmeni, Mitreni, Spanțov, Cetatea, Stâncea, Clătești, Cetatea Veche este interzisă mișcarea suinelor, produselor și subproduselor provenite de la aceștia, cât și a gunoiului de grajd. Mişcarea animalelor din celelalte specii va fi efectuată doar cu acordul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Călărași în baza notificării medicului veterinar de liberă practică de la nivelul localității. Proprietarii de suine din localitățile menționate vor asigura dezinfectoare pietonale la intrarea în gospodării și vor respecta condițiile minime de igienă și de biosecuritate pentru a reduce riscul apariției bolii la porcii pe care îi dețin.

DSVSA Călărași atenționează crescătorii de suine asupra respectării prevederilor Ordinului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 20/2018 privind  deținerea în gospodăriile populației a unui număr limitat de suine, cu respectarea condițiilor de biosecuritate prevăzute de Ordinul ANSVSA nr. 20/2018, astfel: până la cinci capete suine la îngrășat doar pentru consum familial; până la 20 de capete suine și peste 20 de capete suine, proprietarului îi revine obligația declarării activității și înregistrarea sanitară veterinară la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călărași, declararea activității la Registrul Oficiului Comertului; suinele deținute, obligatoriu, vor fi identificate prin crotaliere. Este interzisă creșterea de suine la stâne, diguri de ape, pe terenuri agricole, în fonduri de vânătoare.

În cazul nerespectării condițiilor de biosecuritate și deținerii unui număr mai mare de cinci capete porci pentru îngrășat în scop de consum familial, fără a deține certificat de înregistrare sanitară veterinară emis de DSVSA Călărași, cât și deținerea de suine necrotaliate vor fi aplicate amenzi în baza Hotărârii Guvernului nr. 984/2015, cu modificări, în valoare de până la 2.400 de lei.

În ceea ce priveşte gospodăriile populației, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călărași vine cu mai multe recomandări pentru crescătorii de porci: se vor aplica regulile minime de biosecuritate care nu implică cheltuieli suplimentare: intrarea în zona de creștere a porcilor se va face în haine și încălțăminte special prevăzute în acest sens, folosite doar în interiorul curții și instalarea de dezinfectoare pietonale la intrarea în gospodărie și adăpostul porcilor; examinarea zilnică a efectivelor de porci; informarea imediată a medicul veterinar cu privire la orice suspiciune de boală; nu se vor sacrifica, pentru consum, animalele bolnave sau cele care sunt în contact cu acestea; cadavrele vor fi menținute în gospodărie până la sosirea medicului veterinar; se va limita accesul altor persoane sau vehicule în gopodărie, mai ales dacă este cunoscut că acestea vin în contact cu porci din alte crescătorii sau din zone în care evoluează pesta porcină africană.

 

Despăgubiri pentru gospodăriile afectate de PPA

 

În cazul în care deținătorii de suine vor conlucra cu medicii veterinari de liberă prcatică și cu autoritățile veterinare pentru prevenirea și limitarea focarelor de infecție cu pestă porcină africană, aceștia pot fi despăgubiți pentru pierderile suferite conform Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009, cu modificările ulterioare, şi HG nr. 484/2018.