Vineri, 11 mai, s-a dat startul cursurilor de dobândire a competențelor antreprenoriale în cadrul proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Aceste cursuri, oferite gratuit, sunt destinate persoanelor fizice inactive (șomeri) și active (angajați sau persoane care desfășoară o activitate independentă), care intenționează să-și deschidă o afacere în regiunea Sud Muntenia.

Grupul țintă al proiectului este format din minimum 336 de persoane fizice de la nivelul regiunii noastre, care vor beneficia de formare profesională, pentru a-și îmbunătăți competențele antreprenoriale, cu scopul de a învăța să realizeze planuri de afaceri sustenabile, în urma cărora să înființeze afaceri cu profil non-agricol în mediul urban.

Primele instruiri vor fi organizate în județele Călărași și Argeș, unde s-a întrunit numărul de cursanți necesar pentru desfășurarea acestora – minimum 24 de participanți.

Din luna martie s-a lansat etapa de depunere a dosarelor de înscriere de către persoanele fizice interesate să participe la cursul de instruire în domeniul antreprenoriatului. Ulterior acestei etape, au fost evaluate și selectate dosarele candidaților pentru a forma primele grupe de cursanți.

Prin proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, se vor derula în total un număr de 14 cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale, ce vor fi organizate în toate cele șapte județe ale regiunii noastre. Durata unui curs va fi de 40 de ore și se va desfășura pe parcursul a şase zile, în weekenduri. La final vor fi organizate examene de evaluare, în urma cărora vor fi acordate certificate ANC (n.r. – Autoritatea Națională pentru Calificări) și câte trei premii în valoare de 500 de lei, pentru cele mai bune idei de afaceri.

Cursurile de instruire, ale căror locații și date de desfășurare au fost stabilite până în prezent, vor avea loc astfel: Călărași: 11 – 20 mai (participarea la curs)/25 mai (susținerea examenului); Pitești: 11 – 20 mai (participarea la curs)/30 mai (susținerea examenului); Alexandria: 18 – 27 mai (participarea la curs)/31 mai (susținerea examenului); Slobozia: 26 mai – 8 iunie (participarea la curs)/9 iunie (susținerea examenului); Pitești: 1 iunie – 10 iunie (participarea la curs)/18 iunie (susținerea examenului); Târgoviște: 8 – 17 iunie (participarea la curs)/22 iunie (susținerea examenului).

La finalul sesiunii de 14 cursuri de competențe antreprenoriale va fi lansată o competiție de planuri de afaceri, în urma căreia vor fi evaluate și selectate minimum 42 de planuri ce vor primi finanțare nerambursabilă de maxim 40 de mii de euro pentru a înființa noi întreprinderi cu profil non-agricol.

Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor participa ulterior la stagii de practică în întreprinderi ce desfășoară activități în aceeași grupă CAEN cu cea a planului de afaceri selectat, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere, unde vor beneficia de consiliere, consultanță și mentorat, în scopul consolidării și punerii în aplicare a afacerii și vor fi sprijinite în vederea înființării întreprinderilor.

Reamintim că Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în calitate de partener, alături de Asociația „Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România”, în calitate de lider, implementează acest proiect de la începutul anului, în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți” – România Start-up Plus.

Persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și sunt interesate să participe la acest proiect sunt invitate să-și depună candidaturile cât mai curând posibil.

Metodologia pentru concursul de idei de afaceri, organizat în cadrul activității A.2.3. – Derularea programului de formare antreprenorială, poate fi consultată la adresa de internet: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025.